Nou Alumnat

Normes i procediment abreujat

 1. Hi ha una preinscripció obligatòria (el candidat o candidata es pot preinscriure de 1r o d’un nivell superior).
 2. Per accedir a un curs superior a 1r cal:
  • preinscriure’s a test de nivell (en alguns idiomes tots els preinscrits a test poden fer el test, però en d’altres idiomes el nombre de places per fer el test de nivell és limitat i s’hi accedeix per un sorteig previ).
  • o preinscriures a un nivell determinat perquè
   • es té un curs o certificat d’una EOI aprovat
   • es té una equivalència reconeguda a la taula que es publica abans de la matrícula (només en alguns idiomes)
   • es té el títol de batxillerat (només per a la llengua que s’hagi cursat com a 1a llengua estrangera), que habilita per accedir a 3r curs.
 3. L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’adjudicació de places. Si la persona convocada no es presenta el dia i l’hora que ha estat convocada, perd la plaça i aquesta es cobreix immediatament amb la següent persona.

No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles aquí.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

Dates de matrícula

Cursos anuals i intensius i flexibilitzats de 1r quadrimestreLa preinscripció a finals d’agost i/o principis de setembre i la matrícula al setembre.
La informació i dates concretes es publica a finals de juliol.
Cursos quadrimestrals i flexibilitzats de 2n quadrimestreLa preinscripció i matrícula al gener/febrer.
La informació i dates concretes es publica a finals de desembre.