Nou Alumnat

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

Normes i procediment abreujat

 1. Hi ha una preinscripció obligatòria (el candidat o candidata es pot preinscriure de A! o d’un nivell superior).
 2. Per accedir a un curs superior a A1 cal:
  • preinscriure’s a test de nivell (en alguns idiomes tots els preinscrits a test poden fer el test, però en d’altres idiomes el nombre de places per fer el test de nivell és limitat i s’hi accedeix per un sorteig previ).
  • o preinscriures a un nivell determinat perquè
   • es té un curs o certificat d’una EOI aprovat
   • es té una equivalència reconeguda que es publica abans de la matrícula (només en alguns idiomes)
 3. L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’adjudicació de places.

No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu  aquí.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places i justificats documentalment.

Dates de matrícula

Cursos anuals i intensius i flexibilitzats de 1r quadrimestreLa preinscripció a finals d’agost i/o principis de setembre i la matrícula al setembre.
La informació i dates concretes es publica a finals de juliol.
Cursos quadrimestrals i flexibilitzats de 2n quadrimestreLa preinscripció i matrícula al gener/febrer.
La informació i dates concretes es publica a finals de desembre.