Nou Alumnat

Actualització COVID-19

El curs 2020-21 es podrà veure afectat segons l’evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d’Educació i del de Salut. Es treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent dels recursos del centre (espais, professorat…), les condicions de presencialitat podrien variar segons el context.

És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula.

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

Matrícula de cursos extensius i primer període dels cursos intensius

(excepte C2.1 d’anglès)

COVID:  Com seran les classes?

Els idiomes i horaris de classe que s’ofereixen són:

alemany, anglès, àrab, català, coreà, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès

 Informació i procediment:

 

Per a més informació general, cliqueu aquí.

Recordeu que:

  • Cal que consulteu l’estat de la vostra preinscripció en les diferents fases del procediment, al web o a través de l’aplicatiu de preinscripció. No informem personalment de l’estat ni per sms ni per correu electrònic.
  • No us podeu matricular com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma dins del mateix any acadèmic.