Cursos oficials

S’entén per cursos ordinaris aquells que tenen com a finalitat dotar l’alumnat d’un domini general de l’ idioma, en nivells progressius. Són cursos presencials que segueixen el pla d’estudis comú a totes les EOI de l’estat espanyol i que porten a l’obtenció dels certificats oficials.

Hi ha cursos oficials dels següents idiomes: alemany, anglès, àrab, català per a no-catalanoparlants, coreà, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès.

Les sessions de classe duren 135 minuts inclosos 10 minuts per al canvi de classe. Si es considera convenient es pot establir una pausa al mig de la sessió.