Urdú

Urdú 2019/20

Durada

Nivell 1.1: Del 25/10/19 al 19/06/20 (60 hores) – Canvi de data d’inici

Horaris

Nivell 1.1: Divendres, 18.00 – 20.00 h. Aula 43

Matrícula

No hi ha preinscripció.

A partir del 18/09/19, us podreu matricular en línia (mitjançant targeta bancària) clicant aquí.

  • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:
•  DNI/NIE
•  Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Preu

266,80 € + 10,00 € de material

Programa

Nivell 1.1

Avaluació i certificació

• Hi haurà una avaluació contínua i una prova d’avaluació final.
• En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.
• Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdit d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Informació addicional

• L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
• Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs. 
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.