D’una altra EOI a l’EOIBD

Trasllat estant matriculat l’any acadèmic en curs (matrícula viva)

Procediment

 1. Presentació de la sol·licitud:
  • en línia emplenant el formulari i adjuntant-hi com a documentació, la còpia del DNI, NIE o passaport així com la còpia de la matrícula i dels dos rebuts de pagament.
   Per accedir al formulari, cliqueu aquí (actiu des del primer dia de classe).

 2. Les sol·licituds es resolen per ordre d’arribada i a mesura que es van generant vacants.
 3. Quan es produeix una vacant es demana confirmació a la persona sol·licitant per correu electrònic d’acceptació de la plaça. Si no es rep cap resposta en una setmana, s’ofereix la plaça a la següent persona de la llista d’espera.
 4. Els trasllats de matrícula viva dintre de Catalunya no donaran lloc al pagament de taxes ni preus públics, però els que arribin procedents d’una EOI d’una altra Comunitat Autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics. (Llei 20/2001 de 28 de desembre de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya). I hauran d’adjuntar el certificat del seu historial acadèmic expedit durant el mes en curs.

Data límit

Des del primer dia de classe fins a:

 • Curs anual: 30 de abril de 2024
 • Curs intensiu o flexibilitzat de 1r quadrimestre: 30 de novembre de 2023
 • Curs intensiu o flexibilitzat de 2n quadrimestre: 29 de març de 2024

*En cas de canvi de modalitat (d’intensiu a extensiu o viceversa) es valorarà individualment.

(Si una setmana després d’acabats els terminis la persona sol·licitant no ha rebut resposta, s’entén que no és possible la incorporació).

Atenció: No s’acceptarà cap sol·licitud de trasllat de matrícula viva durant el període ordinari de matriculació.

Trasllats excepcionals per a antic alumnat al mes de JULIOL

Cliqueu aquí per a més informació

Trasllat sense estar matriculat l’any acadèmic en curs

 • Dins de Catalunya: l’EOIBD ho fa d’ofici a petició de l’interessat
 • Fora de Catalunya: ho ha de fer directament l’alumne a l’escola d’origen