Biblioteca-CRAL

La Biblioteca-CRAL és un servei públic obert a tot l’alumnat i al personal del centre, i als usuaris externs que decideixin formalitzar-ne la matrícula. També està disponible per a persones que, per motius laborals o d’estudis, sense ser alumnes de l’Escola ni usuaris del CRAL, tinguin interès a consultar-ne el fons documental.

La seva funció és recollir, gestionar i posar a l’abast de la comunitat educativa tot el material que pugui facilitar l’aprenentatge i la docència dels idiomes que s’imparteixen al centre.