Clubs de reportatges


Els clubs de reportatges de l’escola ens ofereixen l’oportunitat de continuar practicant una llengua que hem après o que estem aprenent.

Horaris i dates

Espanyol Club anul·at
Rus

Inscripció

No hi ha preinscripció.

A partir del 26/09/23, us podreu matricular en línia clicant aquí.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera. Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les sessions.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la inscripció 

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de la matrícula:

  • DNI, NIE o passaport
  • Rebut/s de la matrícula (en un sol arxiu), en el cas de l’alumnat oficial

Preu i pagament 

El preu de la inscripció per a cada club és:

  • 45,00 € (alumnat oficial de l’EOIBD d’aquest any acadèmic)
  • 75,00 € (alumnat extern)

• En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
• L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un club de lectura si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
• Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un club de lectura.

 

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.