Notes i expedient

Alumnat oficial

Les qualificacions de l’alumnat oficial es podran consultar  aquí

(nova configuració de contrasenyes). Ajuda per accedir-hi >>

Candidats/es lliures

Convocatòria extraordinària (febrer de 2024)
  • Qualificacions provisionals: 19 de febrer de 2024
  • Presentació de reclamacions: fins a les 12 h del 22 de febrer de 2024
  • Qualificacions definitives: 23 de febrer de 2024, a partir de les 13 h