Notes i expedient

Alumnat oficial

Les qualificacions provisionals de l’alumnat oficial es podran consultar a partir del 23 de juny de 2022 aquí (nova configuració de contrasenyes). Ajuda per accedir-hi >>

Candidats/es lliures

Les qualificacions definitives de l’alumnat de règim lliure es podran consultar a partir del 30 de juny de 2022 al web del Departament d’Educació. Caldrà utilitzar:

  • El número de document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport)
  • El codi o número de sol·licitud que consta en el resguard d’inscripció