Horari

  • Biblioteca-CRAL

Fins al 15 de juny: de dilluns a dijous, de 9 a 21 h (el servei de préstec finalitza a les 20.45 h).

Del 18 al 28 de juny: de dilluns a divendres, de 9 a 14.45 h

Del 2 al 27 de juliol: de dilluns a divendres, de 13.30 a 16 h (servei de préstec només disponible per a l’alumnat de cursos d’estiu)

Últim dia per sol·licitar el carnet de la Biblioteca-CRAL: 31 de maig

Últim dia per agafar material en préstec: 7 de juny

Últim dia per retornar el material en préstec: 14 de juny