Claus per a una classe d’idiomes coherent

Curs Erasmus+

Destinataris | Durada | Horari | Nombre d’alumnes | Descripció del curs | Objectius del curs | Metodologia | Ponents | Programa | Avaluació i CertificacióPreuMatrícula

 

Destinataris
Professors de  llengües estrangeres d’Escoles Oficials d’Idiomes amb poca o cap experiència docent o amb ganes de compartir i millorar la seva gestió a l’aula.

 

(tornar)

Durada
Del 29/09/2023 al 22/03/2024 inclosos (25 hores: 18 presencials i 7 de treball individual).

(tornar)

Horari
De 09.30 a 12.30 h.

(tornar)

Nombre d’alumnes
30 (places limitades)

(tornar)

Descripció del curs
Aquest curs està adreçat a professorat amb poca o cap experiència docent. L’objectiu principal és familiaritzar els docents amb els fonaments del plantejament sòcio-constructivista de l’aprenentatge des d’una vessant pràctica. Donar resposta a preguntes com:
• Com planifico la meva classe des d’un enfocament competencial?
• Quin és el meu rol i el de l’alumnat dins d’aquest enfocament?

En aquest sentit s’incidirà en els elements principals necessaris per construir una classe coherent: la planificació, el plantejament d’objectius, la dinàmica de grup i les activitats significatives dins d’un ambient afectiu i motivador.

(tornar)

Objectius del curs
• Planificar una classe des d’un enfocament comunicatiu-competencial.
• Analitzar el rol de l’alumnat competent i del professorat capacitador.
• Establir els fonaments per fomentar la interacció contingent a l’aula.

(tornar)

Metodologia
A cada sessió es fomentarà la reflexió i el debat, partint d’experiències concretes. S’incidirà en la part teòrica per enriquir el debat i oferir pautes concretes per dur-les a la pràctica a l’aula en qualsevol llengua estrangera que s’imparteixi.

(tornar)

Ponents
El curs ha estat dissenyat de forma col·laborativa per dues professores de l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes, especialistes en didàctica i pedagogia de llengües estrangeres: Joana Àlvarez, Angela Carretero i Eva Costa.

(tornar)

Programa
29/09/23 – Clau-1: La importància de la classe 0 
03/11/23 –  Clau-2: La seqüència didàctica
24/11/23 –  Clau-3: L’entorn afectiu i efectiu
26/01/24 –  Clau-4: Les peces del puzle: Les activitats
15/03/24 – Clau-5: Presentació de la transferència a l’aula
22/03/24 – Clau-6: Presentació de la transferència a l’aula

(tornar)

Avaluació i certificació
Es requereix una assistència del 85% per obtenir-lo.

El professorat haurà de lliurar una explotació didàctica centrada en alguns dels aspectes del curs.

Aquest curs té el reconeixement del Departament d’Educació.

(tornar)

Preu
Curs gratuït

(tornar)

Matrícula
La matrícula es formalitza a través del Departament d’Educació:

 (tornar)

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.