Xinès

Introducció a la llengua i la cultura xinesa (juliol 2021)

Curs anul·lat

Aquest curs ofereix un primer contacte amb la llengua i l’escriptura xinesa i, sobretot, amb la sinoesfera, el cercle cultural dels sinogrames (caràcters xinesos).

Professora: Chao-wen Wang

Destinataris del curs:
Persones amb interès per la cultura i la llengua que vulguin començar el seu aprenentatge i ampliar els seus coneixement a través d’un curs monogràfic intensiu en línia.

Durada:
30 hores  (15 sessions de 2 hores)

Es farà atenció directa a l’alumnat amb Zoom i la resta amb Moodle o Google Classroom.

Horari:
10.00 – 12.00 h

Dates:
05/07/21 – 23/07/21

Objectius del curs:
1. Conèixer el concepte de la sinoesfera, la seva geografia i història.
2. Obtenir una comprensió més amplia de la cultura dels sinogrames.
3. Aprendre vocabulari i expressions relacionades amb la cultura.

 Programa del curs:
– Llengua i escriptura
– Geografia i història
– Menjar
– Esports
– Pietat filial i família
– Festes i costums
– Confucianisme
– Arquitectura i art
– Etiqueta
– Literatura i filosofia
– Religió i creença
– Tabús i supersticions
– Calendari i cerimònies

Les classes es faran per temes. S’aprendrà vocabulari i es faran petits diàlegs o expressions relacionats amb cada tema. A més es donen a conèixer aspectes culturals del món en què es parla xinès i s’utilitzen els caràcters xinesos. L’èmfasi recaurà sobretot en la comunicació cultural i intercultural.

Idioma en què s’imparteix el curs:
xinès i castellà

Preu:
120,00 € + 15,00 € de recursos addicionals (Nou preu)

Avaluació:

Es tindran en compte els següents criteris:

– l’assistència a les classes
– la participació activa a les activitats plantejades
– el lliurament d’un mínim del 80% de les tasques

Certificat: 

En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una participació del 80% per obtenir-lo.
Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula:
A partir del 14/05/2021, us podreu matricular (mitjançant targeta bancària), clicant aquí.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

DNI/NIE
documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula del curs (només s’ha de pagar l’import corresponent als recursos addicionals)

Pagament
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Informació addicional:

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
Aquest curs està pendent d’autorització.
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

 

NOTA: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.