Espanyol

Curs d'estiu 2020

Deutsch | Français | Italiano | 中文по-русски

Durada

Del 29/06/20 al 24/07/20 (80 hores)

Horari

De 9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres.

Nivells

Nivell de l'EOI*Nivell segons el Marc europeu comú de referència
1rA1 (usuari bàsic)
2nSe situa a la franja de l'A2 (usuari bàsic)
3rSe situa a la franja del B1 (primer nivell de l'usuari independent)
4tSe situa entre el nivell B1 i el nivell B2 (usuari independent)
Se situa a la franja del B2 (usuari independent)

* Dins de cadascun dels nivells, pot haver-hi subnivells per tal d’adaptar els continguts als coneixements dels alumnes de cada grup.

Preu

338,80 € (preu del material no inclòs)

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any).
En el cas d’alumnes de 14 a 16 anys, els pares o tutors haureu de signar les autoritzacions pertinents i ens les haureu de fer arribar abans de l’inici del curs per correu electrònic a documentaciocursosespecials@eoibd.cat o de manera presencial en horari d’atenció al públic de la secretaria de cursos especials. La matrícula no es considerarà definitiva fins que no s’hagin rebut les autoritzacions signades.

Matrícula

A partir del 01/04/20, per internet clicant aquí. Places limitades. S’atorgaran per ordre d’arribada.

  • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
  • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, el DNI/NIE o passaport.

Pagament

  • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
  • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Test de nivell

Un cop matriculats, rebreu un correu electrònic amb la informació corresponent a l’historial lingüístic i al test de nivell.

Comproveu la safata de correu brossa (spam) si veieu que no us ha arribat cap missatge de la Secretaria de Cursos Especials.

Altres activitats

S’organitzaran activitats culturals amb la finalitat d’oferir als alumnes coneixements de la cultura i vida espanyoles.

Allotjament

L’Escola no es farà càrrec directament de l’allotjament dels alumnes, però posarà a la seva disposició una llistat de residències universitàries i apartaments, on es podran allotjar durant el curs.

Informació addicional

  • Els cursos requereixen dedicació a casa per part de l’alumne.
  • Els cursos d’estiu de l’EOIBD són cursos de 80 hores, que no són equivalents als cursos regulars d’una durada mínima de 130 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. El certificat que s’hi obté tampoc té el mateix valor ni garanteix la plaça als cursos ordinaris.
  • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.