Fons

  • Fons de la Biblioteca-CRAL
  • La Biblioteca-CRAL

El fons documental de la Biblioteca-CRAL està comprès principalment per documents destinats a servir de suport a l’aprenentatge de les llengües que s’imparteixen a l’escola. Una part del fons també està dedicada a la docència de segones llengües. Aquest consta aproximadament de:

  • 17.000 llibres
  • 1.800 DVD
  • 1.000 CD d’acompanyament auditiu de llibres
  • 400 CD de música
  • 150 CD-ROM
  • 65 publicacions periòdiques