A cursos aprovats

Es pot sol·licitar la renúncia a un curs superat sempre que:

 • no sigui un curs de certificat (o inferior a un certificat ja assolit),
 • el departament corresponent avali que el nivell de l’alumne és, efectivament, inferior.
 • prèvia valoració de la direcció del centre i del departament de l’idioma corresponent.

El curs renunciat computa a efectes de repetició.

Procediment

 1. Presentació de la documentació:
  • personalment, al Departament d’Alumnat, presentant el formulari imprès.
  • en línia, emplenant el formulari.

  Podeu trobar el formulari aquí.

 2. La resposta es notificarà a l’alumne/a en el termini màxim de 10 dies.

Data límit

S’ha de fer 15 dies abans de la data de matrícula.