Normativa d’ús

Per tal de respectar la resta d’usuaris i els equipaments i materials de la Biblioteca-CRAL, els usuaris que hi accedeixin hauran de complir amb les següents obligacions:

  • Mantenir el silenci
  • No menjar ni beure
  • Silenciar els telèfons mòbils i no parlar-hi
  • No reservar llocs de treball a tercers
  • Utilitzar amb cura el fons documental i els equipaments del centre