Normativa d’ús

Us recomanem utilitzar el gel hidroalcohòlic abans de tocar el fons, i netejar la taula i la cadira abans d’usar-les.