Àrab

Curs d'estiu 2020

Durant el mes de juliol també continuen els cursos en línia d’àrab.

Durada, horaris i nivells

Les classes són de dilluns a divendres.

CursDuradaHorariNivell
Àrab (tarda)Del 29/06/20 al 10/07/2016.00 – 20.00 h1.1 i 1.3
Àrab (tarda)Del 13/07/20 al 24/07/2016.00 – 20.00 h1.2 i 2.1

Equivalències dels nivells

Nivell de l’'EOINivell segons el Marc europeu comú de referència
1.1 i 1.2Se situen a la franja de l'’A1 (usuari bàsic)
1.3A1 (usuari bàsic)
2.1Se situa a la franja de l'’A2 (usuari bàsic)

Preu

194,80 € (preu del material no inclòs).  

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any).
En el cas d’alumnes de 14 a 16 anys, els pares o tutors haureu de signar les autoritzacions pertinents  i ens les haureu de fer arribar abans de l’inici del curs per correu electrònic a documentaciocursosespecials@eoibd.cat o de manera presencial en horari d’atenció al públic de la secretaria de cursos especials. La matrícula no es considerarà definitiva fins que no s’hagin rebut les autoritzacions signades.

Matrícula

A partir del 03/04/20, per internet clicant aquí.
Places limitades.

 • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
 • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE o passaport
 • Acreditació del nivell, si escau
 • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

 • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Test de nivell

En cas de tenir coneixements d’aquesta llengua, un cop formalitzada la matrícula, ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de comprovar el vostre nivell.

Informació addicional

 • Els cursos requereixen dedicació a casa per part de l’alumne.
 • Els cursos d’estiu de l’EOIBD són cursos de 40 o 80 hores, que no són equivalents als cursos regulars d’una durada mínima de 130 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. El certificat que s’hi obté tampoc té el mateix valor ni garanteix la plaça als cursos ordinaris. Ara bé, l’alumnat que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores al juliol de 2020 podrà accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d’un curs ordinari d’EOI, podrà accedir al nivell següent.
 • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.