Al curs actual

Condicions

Només es pot concedir una renúncia per cada curs del mateix idioma.

La renúncia no computa a efectes de repetició i l’alumne manté la prioritat per matricular-se com a antic alumne al següent any acadèmic, en el torn que la normativa dictamini, excepte si l’alumne sol·licita la devolució de les taxes i se li concedeix. En aquest cas, si volgués tornar a matricular-se, ho hauria de fer en les mateixes condicions que el nou alumnat.

Un cop acceptada la renúncia per part de l’EOIBD, l’alumne ja no podrà assistir a classe.

Renunciar a la matrícula no implica necessàriament el dret al retorn de cap taxa.

Si un alumne abandona el curs sense que es formalitzi l’acceptació d’una renúncia, tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” i, es computarà el curs a efectes de repetició.

Procediment

 1. Presentació de la sol·licitud, no cal justificació documental (dues opcions):
   • personalment, al Departament d’Alumnat, presentant el formulari imprès.
   • en línia, emplenant el formulari.

  Per accedir al formulari, cliqueu aquí.

 2. La resposta a la sol·licitud es consulta a Centrosnet. A Historial/expedient, ha de posar RENÚNCIA al camp de situació, quan estigui acceptada.

Data límit

Pels intensius del 1r quadrimestre: 30 d’octubre de 2020.

Per als extensius: 30 de novembre de 2020.

Pels intensius del 2on quadrimestre: 1 de març de 2021.

Devolució de taxes

En aquest cas caldrà lliurar presencialment (amb cita prèvia) al Departament d’Alumnat tots dos documents: renúncia i sol·licitud de devolució de taxes,

 • no més tard del dia 5 d’octubre de 2020 (adjuntant-hi la documentació adient, segons s’estableix al formulari de devolució) per als cursos anuals i intensius del 1r quatrimestre.
 • o no més tard del dia 15 de febrer de 2021, per als cursos intensius del segon quadrimestre.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i per tant, la pèrdua de la condició d’antic alumne per a la matrícula del curs següent.