Carnet d’usuari

  • Cadires de la Biblioteca-CRAL
  • Carnets d'usuari
  • Ordinadors de la Biblioteca-CRAL

Alumnat oficial

Cal que el sol·liciteu o renoveu a la Biblioteca-CRAL.

Per fer-ho, cal que porteu el DNI, NIE o passaport (el document que vau utilitzar per matricular-vos) i haver pagat la quota complementària de 30 €.

Usuaris externs

Definició d’usuari extern

Un usuari té dret a la consulta i el préstec del material de la biblioteca, i a l’ús dels ordinadors, del WIFI i de la televisió per satèl·lit.

Període de matrícula

Des de l’inici del curs i fins que finalitzen les classes.

Procediment d’obtenció del carnet

  • Recolliu al mostrador de la Biblioteca-CRAL un imprès per fer el pagament a “La Caixa”.
  • Un cop fet el pagament, cal que torneu a la Biblioteca-CRAL amb el resguard de “La Caixa”, juntament amb el DNI, NIE o passaport i una fotocòpia.

Preu

45 €.

Alumnat de cursos d’estiu

  • Cal que sol·liciteu el carnet a la secretaria de cursos d’estiu (planta baixa) durant el mes de juliol, fent un dipòsit de 30 €.
  • Valideu el carnet a la Biblioteca-CRAL (1r pis).
  • Un cop retornats tots els préstecs a la Biblioteca-CRAL (abans de finalitzar els cursos) i presentant el carnet a secretaria de cursos d’estiu, us retornaran l’import del dipòsit.