Càrrecs de coordinació

  • Andreu Aguilar SasCoordinació de prevenció de riscos laborals

  • Joana Álvarez VergerCoordinació lingüística

  • Josep Borràs MoraCoordinació de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació)