Tipus de certificats oficials

Certificat de nivell bàsic (2n curs)

260 hores lectives: equivalent al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència (només per a alumnat oficial).

Certificat de nivell intermedi B1 (3r curs)

390 hores lectives (520 per als idiomes àrab, coreà, japonès, rus i xinès): equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (per a alumnat oficial i candidats/es lliures).

Certificat de nivell intermedi B2 (5è curs de tots els idiomes i 4t curs en el cas de català)

650 hores lectives (520 en el cas de català i 780 per als idiomes àrab, japonès, rus i xinès): equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (per a alumnat oficial i candidats/es lliures).

Certificat de nivell C1 (només per a alemany, anglès, català, francès i italià)

6è curs d’alemany, anglès, francès i italià i 5è curs de català (només per a alumnat oficial).

Certificat de nivell C2 (només per a català)

6è curs (només per a alumnat oficial).

Nota: A l’EOI no hi ha exàmens lliures de català. Si us voleu examinar per obtenir algun dels certificats oficials de català, us heu d’adreçar a la Secretaria de Política Lingüística.

Podeu consultar informació sobre els certificats oficials al web del Departament d’Ensenyament.