Anglès per a joves

Curs d'estiu 2024

Durada

De l’1 al 19 de juliol (60 hores), de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h.

Nivells

Nivell*Nivell segons el Marc europeu comú de referència
ElementarySe situa a la franja de l'A2 (usuari bàsic)
Lower IntermediateSe situa entre el nivell A2 i el nivell B1 (primer nivell de l'usuari independent)
Mid-IntermediateSe situa a la franja del B1 (primer nivell de l'usuari independent)
Upper IntermediateSe situa entre el nivell B1 i el nivell B2 (usuari independent)

Adreçat a joves nascuts entre el 2007 i el 2010.

* Hi ha una sola matrícula per a tots els nivells. Un cop matriculats, els alumnes hauran de fer un test de nivell. Rebran un correu electrònic amb la informació corresponent i l’enllaç al test. El primer dia de classe faran una prova oral per acabar de determinar el seu nivell. Si el resultat del test indica que tenen un nivell inferior o superior a aquests, ens posarem en contacte amb els pares/tutors per recomanar que s’incorporin a un curs d’estiu d’adults general.

Preu

295,00 € + 30,00 € de recursos addicionals 

Certificats

En acabar el curs, es donarà un certificat d’assistència, que no té cap validesa oficial. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.

Altres activitats

S’organitzaran, amb caràcter complementari, activitats culturals i lúdiques amb la finalitat d’oferir als alumnes coneixements de la cultura i vida dels països de la llengua que estudiïn.

Matrícula

A partir del 04/04/24, per internet clicant aquí.

 • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia 28 de juny a les 13.30 h.
 • Quan s’acabin les places, els alumnes interessats es podran inscriure als altres cursos d’estiu regulars.

Documentació imprescindible per a la matrícula de tots els alumnes

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB),  en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE o passaport
 • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’ha de pagar l’import corresponent als recursos addicionals.)

Els pares o tutors haureu de signar les autoritzacions pertinents  i ens les haureu de fer arribar abans de l’inici del curs per correu electrònic a documentaciocursosespecials@eoibd.cat o de manera presencial en horari d’atenció al públic de la secretaria de cursos especials. La matrícula no es considerarà definitiva fins que no s’hagin rebut les autoritzacions signades.

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Test de nivell

Un cop matriculats, els alumnes hauran de fer un test de nivell. Rebran un correu electrònic amb la informació corresponent i l’enllaç al test. El primer dia de classe faran una prova oral per acabar de determinar el seu nivell. Si el resultat del test indica que tenen un nivell inferior o superior a aquests, ens posarem en contacte amb els pares/tutors per recomanar que s’incorporin a un curs d’estiu d’adults general.

Comproveu la safata de correu brossa (spam) si veieu que no us ha arribat cap missatge de la Secretaria de Cursos Especials.

Informació addicional

 • Els cursos requereixen dedicació a casa per part de l’alumne.
 • Els cursos d’estiu de l’EOIBD no són equivalents als cursos regulars d’una durada mínima de 130 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. La programació dels cursos de joves està adaptada a les necessitats d’aquest col·lectiu i, per tant, el certificat que s’hi obté no té el mateix valor que el dels cursos oficials: no garanteix la plaça ni eximeix de fer el test de nivell en cas de preinscriure’s als cursos ordinaris.
 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • En cas de renunciar a la matrícula abans de començar el curs, si és per una causa justificada, es reemborsarà l’import de la matrícula un cop deduïdes les taxes administratives d’inscripció (55,00 €). Si no s’han pagat taxes administratives, es reemborsarà l’import pagat excepte el 15% de gestió administrativa. No es retornarà cap import un cop començat el curs.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
 • Aquest curs està pendent d’autorització. 
 • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Horari d’atenció al públic

Nota:  Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.