Japonès

Introducció a la llengua i la cultura japonesa (juliol 2021)

Aproximació a la cultura japonesa i a la llengua, com a part que és de la cultura, en un moment en què tant l’una com l’altra desperten un gran interès a Catalunya.

Professora: Yumi Shimizu

Destinataris del curs:

Persones amb interès per la cultura i la llengua que vulguin començar el seu aprenentatge i ampliar els seus coneixement a través d’un curs monogràfic intensiu en línia.

Durada:
30 hores  (15 sessions de 2 hores)

Es farà atenció directa a l’alumnat amb Zoom i la resta amb Moodle o Google Classroom.

Horari:
Opció A) 16.00 – 18.00 h
Opció B) 18.15 – 20.15 h

Dates:
05/07/21 – 23/07/21

Objectius del curs:

1. Conèixer els trets essencials de la geografia, llengua i escriptura, vida quotidiana, tradicions i gastronomia del Japó.
2. Saludar i presentar-se.
3. Afirmar, negar, demanar i donar informació.
4. Identificar-se. Parlar d’un mateix i dels altres: nom, edat, professió, nacionalitat. La família.
5. Comptar (cardinals: 0-10,000).
6. Descriure accions en present. Costums de la vida quotidiana.

 Programa del curs:
1. Nihon to Nihongo (el Japó i la llengua japonesa)
2. Watashi (jo)
3. Suuji (els números)
4. Kazoku. Nihon no ie (la família i la casa japonesa)
5. Tabemono (menjar)

– Fonètica, ortografia i escriptura: l’alfabet japonès (go-juu-on-zu), sil·labaris hiragana, katakana i introducció als kanji (caràcters xinesos).
– Continguts gramaticals bàsics: substantius, pronoms, determinants, adjectius, verbs, partícules, l’oració simple, etc.
– Lèxic adequat per a cada tema.

Idioma en què s’imparteix el curs:
japonès i castellà

Preu:

120,00 € + 15,00 € de recursos addicionals (Nou preu)

Avaluació:

Es tindran en compte els següents criteris:

– l’assistència a les classes
– la participació activa a les activitats plantejades
– el lliurament d’un mínim del 80% de les tasques

Certificat: 

En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una participació del 80% per obtenir-lo.
Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula:
A partir del 14/05/2021, us podreu matricular (mitjançant targeta bancària), clicant aquí.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

DNI/NIE
documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula del curs (només s’ha de pagar l’import corresponent als recursos addicionals)

Pagament
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Informació addicional:

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
Aquest curs està pendent d’autorització.
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

 

NOTA: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.