Reclamacions d’exàmens

Procediment

  1. Contacteu amb el professorat del departament corresponent per consultar-hi qualsevol aspecte sobre les vostres qualificacions o exàmens que no entengueu o amb el qual no estigueu d’acord abans de tramitar la reclamació.
  2. Les reclamacions sobre qualificacions finals s’hauran de presentar presencialment al Punt d’Informació de planta baixa, lliurant el següent formulari omplert, en el qual s’han de fer constar els motius al·legats per fer la reclamació.

Terminis

  • Data de publicació de les qualificacions: 23 de juny de 2021
  • Termini de reclamacions: des de la publicació de qualificacions fins al 29 de juny de 2021 (23 i 25 de juny, de 9 a 14 h; 28 de juny, de 9 a 19 h, i 29 de juny, de 9 a 12 h), al Punt d’Informació de planta baixa.

No s’admetran reclamacions fora del termini establert.