Reclamacions d’exàmens

Procediment

Abans de tramitar la reclamació contacteu amb el professorat del departament corresponent per consultar-hi qualsevol aspecte sobre les vostres qualificacions o exàmens que no entengueu o amb el qual no estigueu d’acord. Trobareu les dades de contacte en aquest enllaç.

Les reclamacions s’han de presentar a Consergeria de Direcció (1r pis), mitjançant aquest formulari omplert i imprès (en què s’han de fer constar els motius al·legats per fer la reclamació) i dins d’aquest horari:

El departament de l’idioma corresponent estudiarà les reclamacions presentades i les resol per mitjà de la publicació de les qualificacions definitives.

Terminis de qualificacions i reclamacions dels exàmens lliures (convocatòria extraordinària de febrer 2023)

  • Data de publicació de les qualificacions provisionals: 20 de febrer de 2023
  • Termini de reclamacions: des de la publicació de qualificacions fins a les 12 h del migdia del 23 de febrer de 2023
  • Data de publicació de les qualificacions definitives: 24 de febrer de 2023

No s’admetran reclamacions fora del termini establert.