Reclamacions d’exàmens

Procediment

  1. Les reclamacions sobre qualificacions finals s’hauran de presentar telemàticament omplint el següent formulari  en el qual s’han de fer constar els motius al·legats per fer la reclamació.
  2. És aconsellable consultar amb el professorat del departament qualsevol aspecte sobre les vostres qualificacions o exàmens que no entengueu o amb el qual no estigueu d’acord abans de tramitar la reclamació.

Terminis

  • Data de publicació de les qualificacions: 22 de juny a les 00.01
  • Termini de reclamacions: fins a les 48 hores posteriors a la data de publicació

No s’admetran reclamacions fora del termini establert.

Normativa

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes dels ensenyaments de Formació professional i de Règim especial davant la prolongació del període de confinament pel Covid19. 

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Capítol XIII, apartat D