Reclamacions d’exàmens

Procediment

  1. Les reclamacions sobre qualificacions finals s’hauran de presentar telemàticament omplint el següent formulari  en el qual s’han de fer constar els motius al·legats per fer la reclamació.
  2. És aconsellable consultar amb el professorat del departament qualsevol aspecte sobre les vostres qualificacions o exàmens que no entengueu o amb el qual no estigueu d’acord abans de tramitar la reclamació.

Terminis

  • Data de publicació de les qualificacions: 22 de febrer de 2021
  • Termini de reclamacions: fins el 25 de febrer de 2021 a les 12 h.

No s’admetran reclamacions fora del termini establert.