Requisits, pagament i documentació

Requisits d’accés generals

  • Fer (o haver fet) els 16 anys abans del 31/12/2024.

Pagament de matrícula

El termini de pagament serà fins a les 24 h del dia següent de la formalització de la matrícula:

Documentació:

Només l’alumnat amb dret a bonificació o exempció de taxes haurà d’adjuntar obligatòriament una còpia de la documentació que acredita aquest dret.

En cas de no disposar del document acreditatiu en el moment de confirmar la matrícula haureu de seleccionar la taxa sense bonificació.

Recordeu que:

 Cal que consulteu l’estat de la vostra sol·licitud a l’aplicatiu de preinscripció. No informem de l’estat ni personalment ni per sms ni per correu electrònic

  • No us podeu matricular com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma dins del mateix any acadèmic.
  • L’alumnat podrà matricular-se de cada curs un màxim de dues vegades. Per una tercera convocatòria s’haurà de demanar una autorització prèvia a la secretària del centre. Formulari aquí