Requisits, pagament i documentació

Requisits d’accés generals

  • Fer (o haver fet) els 16 anys abans del 31/12/2022.
  • A partir dels 14 (fets abans del 31/12/2022) podeu estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’ESO.

Pagament de matrícula

El termini de pagament serà fins a les 24 h del dia següent de la formalització de la matrícula:

Documentació:

Només l’alumnat amb dret a bonificació o exempció de taxes haurà de presentar obligatòriament una còpia de la documentació que acredita aquest dret.

S’ha de lliurar la documentació requerida abans del 14 d’octubre a:  alumnat.secretaria6@eoibd.cat

Si no es presenta en el termini indicat es procedirà a la anul·lació de la matrícula

Dia d’inici de classes

 COVID 2022-2023: com seran les classes?

Recordeu que:

 Cal que consulteu l’estat de la vostra sol·licitud a l’aplicatiu de preinscripció. No informem de l’estat ni personalment ni per sms ni per correu electrònic

  • No us podeu matricular com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma dins del mateix any acadèmic.
  • L’alumnat podrà matricular-se de cada curs un màxim de dues vegades. Per una tercera convocatòria s’haurà de demanar una autorització prèvia a la secretària del centre. Formulari aquí