Japonès

Curs d'estiu 2023

Durada

Del 3 al 21 de juliol (30 hores), de dilluns a divendres.

Horaris i nivells

IdiomaHorariNivellPrograma
Japonès12.00 - 14.00 hA1.1 (no queden places)A1.1
Japonès16.00 - 18.00 hA1.1A1.1
Japonès18.00 - 20.00 hA1.2*A1.2

* Per a persones que prèviament ja han fet un curs de japonès de 30 o 60 hores.

Equivalències dels nivells

Nivell de l’'EOINivell segons el Marc europeu comú de referència
A1.1 (no quedan plazas)Se situa a la franja de l'A1 (usuari bàsic)
A1.2Se situa a la franja de l'A1 (usuari bàsic)

Preu

175,00 € + 15,00 € de recursos addicionals 

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any).

Matrícula

A partir del 18/04/23, per internet clicant aquí.

Places limitades.

 • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia 27 de juny a les 23.59 h.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE o passaport
 • Acreditació del nivell, si s’escau
 • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (s’ha de pagar l’import corresponent als recursos addicionals.)

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Programa

Els programes dels cursos d’estiu estan emmarcats en els nivells estàndard de l’EOIBD, però s’adapten al màxim al perfil de cada grup, als interessos dels alumnes i a les seves possibilitats. No sempre és possible oferir tots els nivells en cadascun dels idiomes en els cursos d’estiu.

Test de nivell

En cas de tenir coneixements d’aquesta llengua, ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de comprovar el vostre nivell.

Avaluació i certificació

Per a l’avaluació es tindran en compte els criteris següents:

– l’assistència a les classes
– la participació activa a les activitats plantejades
– el lliurament d’un mínim del 80% de les tasques

 • Els cursos d’estiu donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat de participació, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.
 • El certificat que s’hi obté tampoc no té el mateix valor, per tant no hi ha convalidació ni permet el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular ni tampoc no en garanteix la plaça.
 • Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Informació addicional

 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
 • Aquest curs està pendent d’autorització.
 • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

 

Per a qualsevol consulta, dubte, problema o incidència, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

NOTA: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.