Antic alumnat

Les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma en aquesta escola, l’any acadèmic en curs o immediatament anterior, són antic alumnat i tenen preferència per matricular-se el curs següent. Excepte C1 d’alemany, anglès, francès i italià que tenen unes condicions de matrícula diferent.

Normes i procediment abreujat

  1. La matrícula és telemàtica i segueix un ordre de prioritat i un calendari que estableix el Departament d’Ensenyament.
  2. No està permès matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma, el mateix any acadèmic.
  3. Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles aquí.
  4. Els canvis d’horari només s’acceptara segons la disponibilitat de places i en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

Dates de matrícula

Matrícula en línia

(accesible a partir de les 09:00 hores del 05/07/2018).