Antic alumnat

Abans de matricular-vos tingueu en compte que, malgrat que el curs 2021-2022 començarà amb el 100% de presencialitat, si les condicions sanitàries així ho requereixen, es podrà variar la modalitat i el percentatge d’aquesta presencialitat, seguint instruccions oficials. Pot ser necessari tenir accés a INTERNET i a algun dispositiu electrònic (ordinador, tauleta…).

Consulta de notes i matrícula 2021/22 de l’antic alumnat de cursos extensius i primer període dels cursos intensius

Les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior, són antic alumnat i tenen preferència per matricular-se el curs següent.

Si voleu traslladar-vos a una altra EOI de Catalunya, cliqueu aquí.