Antic alumnat

Es considera antic alumnat a efectes de matriculació, a les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma en aquesta escola, l’any acadèmic immediatament anterior. Si no és el vostre cas vegeu matrícula nou alumnat.

Ajuda per accedir-hi>> 

Instruccions de pagament >>