Antic alumnat

Matrícula de l’antic alumnat pels cursos intensius 2019/20 (de febrer a juny)

Les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma en aquesta escola, l’any acadèmic en curs o immediatament anterior, són antic alumnat i tenen preferència per matricular-se el curs següent. Si no és el vostre cas vegeu matrícula nou alumnat

Només dels idiomes següents:

alemany,  anglès,  espanyol per a estrangers i  francès.

Instruccions de pagament >>