Antic alumnat

Les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma, en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior són antic alumnat i tenen preferència per matricular-se el curs següent.

Normes i procediment abreujat

  1. La matrícula és telemàtica i segueix un ordre de prioritat i un calendari que estableix el Departament d’Ensenyament.
  2. No està permès matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma, el mateix any acadèmic.
  3. Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu aquí.
  4. Els canvis d’horari només s’acceptara segons la disponibilitat de places i en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

Dates de matrícula

Cursos anuals i intensius de 1r quadrimestre.La matrícula és al juliol.
La informació i dates concretes es publica a finals de juny.
Cursos quadrimestrals de 2n quadrimestre.La matrícula és al gener.
La informació i dates concretes es publica al desembre.