Italià

Curs d'estiu 2020

Durada

Del 29/06/20 al 24/07/20 (80 hores), de dilluns a divendres.

Horaris i nivells

IdiomaHorariNivell *
Italià (matí)10.00 –14.00 h1r, 2n i 3r
Italià (tarda)16.00 – 20.00 h1r, 2n i 3r

* Dins de cadascun dels nivells, pot haver-hi subnivells per tal d’adaptar els continguts als coneixements dels alumnes de cada grup.

Equivalències dels nivells

Nivell de l’'EOINivell segons el Marc europeu comú de referència
1rA1 (usuari bàsic)
2nSe situa a la franja de l'’A2 (usuari bàsic)
3rSe situa a la franja del B1 (primer nivell de l’'usuari independent)

Preu

338,80 € (preu del material no inclòs).

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any).
En el cas d’alumnes de 14 a 16 anys, els pares o tutors haureu de signar les autoritzacions pertinents i ens les haureu de fer arribar abans de l’inici del curs per correu electrònic a documentaciocursosespecials@eoibd.cat o de manera presencial en horari d’atenció al públic de la secretaria de cursos especials. La matrícula no es considerarà definitiva fins que no s’hagin rebut les autoritzacions signades.

Matrícula

NOTA: degut a la situació extraordinària actual, les inscripcions per als cursos d’estiu de 2020 es podran fer més endavant. Tan bon punt tinguem nova informació, la publicarem en aquest web.

A partir del 02/04/20, per internet clicant aquí.
Places limitades.

 • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
 • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE o passaport
 • Acreditació del nivell reconegut a la taula, si s’escau
 • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

 • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Test de nivell

 • Primer, es fa la matrículadesprés, l’historial lingüístic i, finalment, el test de nivell.
 • L’historial és obligatori per a tot l’alumnat matriculat a cursos d’estiu, encara que es tracti de principiants absoluts. Trobareu l’historial lingüístic al formulari de matrícula (camp d’Informació addicional).
 • El test és obligatori per a tot l’alumnat matriculat a cursos d’estiu, excepte per als principiants absoluts, els alumnes oficials del mateix curs acadèmic o si es té una equivalència reconeguda a la taula. En els dos darrers casos, l’alumne haurà d’acreditar el seu nivell.
 • S’anul·larà la matrícula a totes les persones
  -que no emplenin l’historial lingüístic.
  -que hagin de fer el test de nivell i no el facin.

Alumnat que NO ha de fer el test de nivell

Principiants absoluts
Quan us matriculeu, haureu de copiar l’enllaç a l’historial lingüístic i emplenar-lo en el termini màxim de 3 dies.

Alumnat amb certificat de nivell oficial (consulteu la taula d’exempció de test de nivell)
Abans de formalitzar la matrícula, heu de tenir l’acreditació de nivell oficial escanejada (en format PDF o imatge mida màxima de 2 MB)*. Quan us matriculeu, haureu de copiar l’enllaç a l’historial lingüístic i emplenar-lo en el termini màxim de 3 dies.

*En cas de no disposar de l’acreditació en el moment de la matrícula, feu-ho constar en el camp d’observacions:

 • Alumnat de l’EOI Barcelona Drassanes: nivell, grup i professor/a
 • Altres institucions: institució i nivell cursat (data límit d’enviament d’acreditació: 22 de juny)

Alumnat que ha de fer el test de nivell

Per tal de poder determinar el nivell de les persones inscrites als cursos d’estiu cal que:

 • copieu l’enllaç a l’historial lingüístic que trobareu en el formulari de matrícula i empleneu-lo en el termini màxim de 3 dies.
 • us enviarem un correu electrònic amb la informació corresponent al test de nivell.

Tot l’alumnat que hagi de fer la prova oral, rebrà un correu electrònic uns dies abans de la data que hagi triat per fer-la.

A finals de juny enviarem un correu electrònic a tot l’alumnat comunicant el nivell i l’aula assignats.

Comproveu la safata de correu brossa (spam) si veieu que no us ha arribat cap missatge de la Secretaria de Cursos Especials.

Informació addicional

 • Els cursos requereixen dedicació a casa per part de l’alumne.
 • Els cursos d’estiu de l’EOIBD són cursos de 80 hores, que no són equivalents als cursos regulars d’una durada mínima de 130 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. El certificat que s’hi obté tampoc té el mateix valor ni garanteix la plaça als cursos ordinaris. Ara bé, l’alumnat que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores al juliol de 2020 podrà accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d’un curs ordinari d’EOI, podrà accedir al nivell següent.
 • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.