Repeticions de curs

Dins de cada nivell —bàsic, intermedi i avançat—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumnat podrà matricular-se de cada curs un màxim de dues vegades. En el cas dels cursos flexibilitzats, el nombre màxim és de dues vegades per bloc.

Convocatòria addicional (tripitició)

En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l’escola podria autoritzar una convocatòria addicional per nivell (bàsic, intermedi B1 i B2, C1 i C2) sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada.

Per als cursos flexibilitzats només és podrà concedir dues convocatòries addicionals per nivell.

Procediment

  1. Presentació de la documentació:
    • personalment, al Departament d’Alumnat, aportant la documentació justificativa i el formulari imprès.
    • en línia, emplenant el formulari i adjuntant-hi la documentació escanejada.

    Podeu trobar el formulari aquí

  2. Per a l’antic alumnat, la resolució de les sol·licituds es publicarà a Centrosnet, en el termini de 10 dies. Per al nou alumnat, la sol·licitud ha d’estar resolta abans de la data de matrícula.