Cursos anuals

Cursos d’anglès adreçats a joves nascuts els anys 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004

Nivells

Joves de 14 a 16 anys (nascuts el 2002, 2003 o 2004)

NivellHorariAulaDates
Pre-IntermediateDivendres, 16.00 – 18.30 h6319/10/18 – 03/05/19
B1+Divendres, 16.00 – 18.30 h6219/10/18 – 03/05/19
Preparació del certificat B1Divendres, 16.00 – 18.30 h6119/10/18 – 03/05/19

Joves de 16 a 18 anys (nascuts el 2000, 2001 o 2002)

NivellHorariAulaDates
Preparació del certificat B2Dimecres, 16.00 – 18.30 h6817/10/18 – 10/04/19

Preu

266,80 € + 8,00 € de material
(Preus públics segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny)

Certificats

En acabar el curs, es donarà un certificat d’assistència, que no té cap validesa oficial. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.

Matrícula

  • A partir del 17/09/2018, us podreu matricular entrant a: https://www2.eoibd.cat/matriculacio.
  • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
  • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula de tots els alumnes 

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació  sol·licitada al formulari:
•  DNI/NIE
•  Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

En el cas d’alumnes de 14 a 16 anys, els pares o tutors haureu de signar les autoritzacions pertinents i ens les haureu de fer arribar abans de l’inici del curs per correu electrònic a documentaciocursosespecials@eoibd.cat o de manera presencial en horari d’atenció al públic de la secretaria de cursos especials. La matrícula no es considerarà definitiva fins que no s’hagin rebut les autoritzacions signades.

Pagament

•  En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
•  L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
•  Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Test de nivell

• Primer es fa la matrícula i després el test.
• El test és obligatori per a tot l’alumnat matriculat. Un cop matriculats, us indicarem com fer-ho a través del correu electrònic.
• Per accedir als cursos de preparació dels certificats, cal tenir el nivell adequat.

Informació addicional

Els cursos requereixen dedicació a casa per part de l’alumne.
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.