Cursos anuals

Cursos adreçats a joves nascuts els anys 2001, 2002 i 2003

Durada

Del 20/10/17 al 27/04/18 (60 hores)

Horari

Divendres, de 16.00 a 18.30 h

Nivells

IdiomaNivell 
AlemanyInicial Curs anul·lat
AnglèsPre-Intermediate / Intermediate
FrancèsInicial Curs anul·lat
XinèsInicialCurs anul·lat

Preu

266,80 € + 8,00 € de material
(Preus públics segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny)

Certificats

En acabar el curs, es donarà un certificat d’assistència, que no té cap validesa oficial. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.

Matrícula

  • A partir del 12/09/2017, us podreu matricular entrant a: https://www2.eoibd.cat/matriculacio.
  • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
  • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula de tots els alumnes 

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació  sol·licitada al formulari:
•  DNI/NIE
•  Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Els pares o tutors haureu de signar les autoritzacions pertinents i ens les haureu de fer arribar abans de l’inici del curs per correu electrònic a documentaciocursosespecials@eoibd.cat o de manera presencial en horari d’atenció al públic de la secretaria de cursos especials. La matrícula no es considerarà definitiva fins que no s’hagin rebut les autoritzacions signades.

Pagament

•  En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
•  L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
•  Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Test de nivell (només per als alumnes d’anglès)

•  Primer es fa la matrícula i després el test.
•  El test es farà el primer dia de classe.

Informació addicional

Els cursos requereixen dedicació a casa per part de l’alumne.
Els cursos d’estiu de l’EOIBD no són equivalents als cursos regulars d’una durada mínima de 130 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. La programació dels cursos de joves està adaptada a les necessitats d’aquest col·lectiu i, per tant, el certificat que s’hi obté no té el mateix valor que el dels cursos oficials: no garanteix la plaça ni eximeix de fer el test de nivell en cas de preinscriure’s als cursos ordinaris.
L’exempció de pagament de la matrícula només es pot aplicar a un curs.
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.