Cursos anuals

Curs 2023/24

Cursos adreçats a joves que hagin nascut els anys 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009

Curs d’anglès per a joves a partir de tasques, del joc i de la descoberta mentre es treballa al voltant de temes de la salut i el benestar per un món millor, pensant en la preparació i capacitació per a proves de B1 i B2 d’anglès amb un fort component competencial d’expressió i comprensió oral i escrita.

Durada

60 hores (24 sessions de 2,5 hores presencials)

20/10/23 – 10/05/24

El 09/02/24 no hi haurà classe.

Horaris

IdiomaNivellHorariAula
AnglèsA2
Divendres, 16.00 – 18.30 h
B1.1Divendres, 16.00 – 18.30 h
B1.2Divendres, 16.00 – 18.30 h
B2Divendres, 16.00 – 18.30 h

Preu

295,00 € + 30,00 € de recursos addicionals

Programa

Nivell A2
Nivell B1.1
Nivell B1.2
Nivell B2

Certificats

En acabar el curs, es donarà un certificat d’assistència, que no té cap validesa oficial. Es requereix una assistència/participació del 80% per obtenir-lo.

Matrícula

  • A partir del 15/09/2023, us podreu matricular clicant aquí. Hi ha una sola matrícula per a tots els nivells i el primer dia de classe els alumnes faran un test per poder-los classificar per grups.
  • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
  • Per a qualsevol problema, consulta o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula de tots els alumnes 

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació  sol·licitada al formulari:
•  DNI/NIE
•  Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula

En el cas d’alumnes de 14 a 16 anys, els pares o tutors haureu de signar les autoritzacions pertinents i ens les haureu de fer arribar abans de l’inici del curs per correu electrònic a documentaciocursosespecials@eoibd.cat o de manera presencial en horari d’atenció al públic de la secretaria de cursos especials (en aquest cas haureu de sol·licitar cita prèvia). La matrícula no es considerarà definitiva fins que no s’hagin rebut les autoritzacions signades.

Pagament

•  En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
•  L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
•  Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Informació addicional

Els cursos requereixen dedicació a casa per part de l’alumne.
• Aquests cursos estan pendents d’autorització.
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

 

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.