Certificats oficials

Informació general

Per consultar informació general sobre els certificats oficials, cliqueu aquí.

Dates dels exàmens oficials

Podeu trobar la informació aquí.

Mostres d’exàmens

A internet també podreu trobar mostres d’exàmens del Certificat de nivell intermedi B1.