Llibreria

  • Llibreria

Servei de llibreria: ofereix els llibres de text, lectures obligatòries i optatives, diccionaris i llibres de referència (entresòl).

Horari:

  • Del 4 al 26 de setembre: de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 19.30 h. Divendres, tancada
  • Del 27 de setembre a l’11 d’octubre: de dilluns a dijous, de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20 h. Divendres, de 9.30 a 14.30 h
  • Del 16 d’octubre al 30 de juny: de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 19.30 h. Divendres, tancada