Candidats/es lliures

Convocatòria ordinària per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi (B1 i B2) i avançat C1 (maig-juny de 2023)

Podeu consultar-ne tota la informació aquí.

  • Inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023 (a les 23.59 h) (període tancat)
  • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h) (període tancat)
  • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 14 de març de 2023.
  • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023 (període tancat)
  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023 (període tancat)
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023. Podeu consultar-la aquí

Consulteu aquí les dates de les proves escrites i orals dels exàmens.

 

Convocatòria extraordinària d’anglès per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi (B1 i B2) i avançat C1 (febrer de 2023)

Podeu consultar-ne tota la informació aquí.

  • Inscripció: 14 de novembre (a partir de les 9 h) al 18 de novembre de 2022 (període tancat)
  • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 21 de novembre de 2022 (abans de les 22 h) (període tancat)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 28 de novembre de 2022 (període tancat)
  • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2022 (període tancat)
  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 19 de desembre de 2022 (període tancat)
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2022. Podeu consultar-la aquí
  • Prova escrita: 3 de febrer de 2023 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans) (període tancat)
  • Prova d’expressió i interacció oral: el dia d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.
  • Qualificacions provisionals: 20 de febrer de 2023
  • Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 23 de febrer de 2023 (període tancat)
 • Qualificacions definitives: des del 24 de febrer de 2023 podeu consultar-les aquí

L’Escola ofereix cursos de 30 hores de preparació per a les proves dels certificats. Podeu trobar-ne tota la informació aquí.