Candidats i candidates lliures

Convocatòria extraordinària (febrer de 2024)

Certificats d’anglès (B1, B2, C1 i C2) i català (C2)