Candidats/es lliures

Convocatòria extraordinària per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi (B1 i B2) i avançat C1 d’anglès (febrer de 2023)

Podeu consultar-ne tota la informació aquí.

 • Inscripció: 14 de novembre (a partir de les 9 h) al 18 de novembre de 2022
 • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 21 de novembre de 2022 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 28 de novembre de 2022
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2022
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 19 de desembre de 2022
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2022

L’Escola ofereix cursos de 30 hores de preparació per a les proves dels certificats. Podeu trobar-ne tota la informació aquí.

 

Convocatòria ordinària per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi (B1 i B2) i avançat C1 (maig-juny de 2023)

Podeu consultar-ne tota la informació aquí.

 • Inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023 (a les 23.59 h)
 • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 14 de març de 2023
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023