Candidats/es lliures

Convocatòria ordinària per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi (B1 i B2) i avançat C1 (maig-juny de 2022)

Podeu consultar-ne tota la informació aquí.

  • Inscripció: del 28 de febrer (a partir de les 9 h) al 4 de març de 2022 (abans de les 22 h).
  • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 7 de març de 2022 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 14 de març de 2022 aquí
  • Data límit per comunicar errades en les dades personals i/o presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses fins al 28 de març de 2022. Si us heu d’examinar a l’EOI de Barcelona-Drassanes, ens podeu fer arribar aquesta correcció de dades/documentació per correu electrònic a alumnat.secretaria3@eoibd.cat
  • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 31 de març de 2022 en aquest enllaç
  • Dies i hores de les proves: consulteu les dates de les proves escrites i una orientació de les dates de les proves orals aquí

L’Escola ofereix cursos de 30 hores de preparació per a les proves dels certificats. Properament en publicarem tota la informació aquí.

 

Convocatòria extraordinària per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi (B1 i B2) i avançat C1 d’anglès (febrer de 2022)

Podeu consultar-ne tota la informació aquí.

  • Prova escrita: 4 de febrer de 2022 a les 15.30 h
  • Qualificacions provisionals: 21 de febrer de 2022 aquí
  • Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 24 de febrer de 2022
  • Qualificacions definitives: 25 de febrer de 2022 aquí

L’Escola ofereix cursos de 30 hores de preparació per a les proves dels certificats. Podeu trobar-ne tota la informació aquí.