Certificats oficials

Per consultar les dates dels exàmens oficials, cliqueu aquí.

Per consultar informació general sobre els certificats oficials, cliqueu aquí.

Mostres d’exàmens

Certificat de nivell intermedi B2 
ExàmensRespostes
Comprensió oral (video)