Certificats oficials

Informació general

Per consultar informació general sobre els certificats oficials, cliqueu aquí.

Dates dels exàmens oficials

Podeu trobar la informació aquí.

Mostres d’exàmens

Certificat de nivell intermedi B2 
ExàmensRespostes
Comprensió oral (video)