Permutes

És un acord personal entre dos o dues alumnes d’aquesta escola per intercanviar la seva plaça, del mateix nivell i idioma, però amb diferent horari.

ATENCIÓ: no és efectiva fins que no es formalitzi al Departament d’Alumnat.

Procediment

  1. Es pot fer:
    • personalment, emplenant el formulari que trobareu a consergeria de Direcció (1r pis) i penjant-lo al tauler d’anuncis de l’idioma corresponent.
  2. Un cop trobeu algú amb qui fer la permuta, tots dos haureu de formalitzar-la presencialment al Departament d’Alumnat aportant el DNI, passaport o NIE i aquest formulari emplenat.

Terminis

Pels intensius i flexibilitzats del 1r quadrimestre: des del primer dia de classe fins a l’últim dia lectiu de novembre.

Pels intensius i flexibilitzats del 2 quadrimestre i els extensius: des del primer dia de classe fins a l’últim dia lectiu d’abril.