Enquesta de satisfacció

Presentació

En el marc del pla d’avaluació de centre, com un instrument més entre d’altres de possibles, a finals del curs 2003-2004 es va iniciar l’administració d’una enquesta universal a tots els estaments de l’escola (alumnat, professorat i personal no docent) sobre el funcionament de l’EOIBD.

Periodicitat

Actualment es duu a terme cada dos anys per a l’alumnat (cada any pel que fa al professorat nou) i cada quatre a tot el personal del centre.

Procediment de l’enquesta a l’alumnat

S’administra una enquesta a tot l’alumnat del centre. L’administració de l’enquesta la fa personal extern. L’enquesta és anònima i confidencial, el buidatge el fa una empresa de consultoria. Les dades personals que es demanen (sexe, edat, activitat acadèmica o professional…) són tractades a efectes estadístics. Els resultats globals són públics.

Resultats

Els resultats de les enquestes, tractats per l’empresa Psyma, es presenten de la següent manera:

  • el resultat global es fa públic a tota la comunitat escolar
  • el resultat per grups i per professor es passa al professor corresponent, al cap del departament i a la direcció
  • el resultat per departaments es fa públic entre tots els membres del departament

Resultat global de l’enquesta de satisfacció de l’alumnat (curs 2020-21)