Català

Curs d'estiu 2024

Durada

De l’1 al 19 de juliol (60 hores), de dilluns a divendres, de 16.00 a 20.00 h.

Nivells

Nivell de l'EOINivell segons el Marc europeu comú de referència
A1Se situa a la franja de l'A1 (usuari bàsic)
A2/B1Se situa entre la franja de l'A2 (usuari bàsic) i la del B1 (primer nivell de l'usuari independent)
B2/C1Se situa entre la franja del B2 (usuari independent) i la del C1 (usuari experimentat)
C2Se situa a la franja del C2 (usuari experimentat)
NivellAdreçat a:
A1
(inicial)
No catalanoparlants amb una capacitat d’expressió nul·la o gairebé nul·la, és a dir, principiants absoluts o persones amb molt poc coneixement de català.
A2/B1
(bàsic/elemental)
No catalanoparlants amb una capacitat de comprensió i expressió suficients per poder-se comunicar en l'àmbit quotidià i social.
B2/C1
(intermedi/avançat)
Persones amb un nivell mitjà-alt de català oral i escrit, és a dir, que poden comunicar-se amb fluïdesa i adequació en els àmbits quotidià, social i laboral.
C2
(perfeccionament)
Persones que vulguin perfeccionar la llengua catalana escrita i oral per expressar-se amb naturalitat, fluïdesa i precisió, en tota mena de situacions complexes dels àmbits laboral i acadèmic.

Preu

295,00 € + 30,00 € de recursos addicionals

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any).

Matrícula

A partir del 04/04/24, per internet clicant aquí.

Places limitades. 

 • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia 26 de juny a les 23.59 h.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE o passaport
 • Acreditació oficial del nivell, si s’escau
 • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’ha de pagar l’import corresponent als recursos addicionals.)

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Test de nivell

 • Primer, es fa la matrículadesprés, l’historial lingüístic i, finalment, el test de nivell.
 • L’historial és obligatori per a tot l’alumnat matriculat a cursos d’estiu, encara que es tracti de principiants absoluts.
 • El test és obligatori per a tot l’alumnat matriculat a cursos d’estiu, excepte per als principiants absoluts, els alumnes oficials del mateix curs acadèmic o si es té una equivalència reconeguda a la taula. En els dos darrers casos, l’alumne haurà d’acreditar el seu nivell.
 • S’anul·larà la matrícula a totes les persones
  -que no emplenin l’historial lingüístic.
  -que hagin de fer el test de nivell i no el facin.

Rebreu un correu electrònic amb l’enllaç a l’historial lingüístic i al test de nivell.

Comproveu la safata de correu brossa (spam) si veieu que no us ha arribat cap missatge de la Secretaria de Cursos Especials.

Alumnat que ha de fer el test de nivell

Per tal de poder determinar el nivell de les persones inscrites als cursos d’estiu cal que:

 • empleneu l’historial lingüístic després de formalitzar la matrícula.
 • al final de l’historial lingüístic trobareu l’enllaç corresponent al test de nivell. L’heu de copiar i obrir en una finestra nova per fer-lo després d’haver completat i enviat l’historial lingüístic.

Avaluació i certificació

Per a l’avaluació es tindran en compte els criteris següents:

– l’assistència a les classes
– la participació activa a les activitats plantejades
– el lliurament d’un mínim del 80% de les tasques

 • Els cursos d’estiu donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat de participació, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.
 • El certificat que s’hi obté tampoc no té el mateix valor, per tant no hi ha convalidació oficial ni permet el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular ni tampoc no en garanteix la plaça.

Informació addicional

 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • En cas de renunciar a la matrícula abans de començar el curs, si és per una causa justificada, es reemborsarà l’import de la matrícula un cop deduïdes les taxes administratives d’inscripció (55,00 €). Si no s’han pagat taxes administratives, es reemborsarà l’import pagat excepte el 15% de gestió administrativa. No es retornarà cap import un cop començat el curs.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
 • Aquest curs està pendent d’autorització.
 • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.