Convalidacions de batxillerat

Convalidacions de matèries del batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI

L’alumnat que cursa el batxillerat i, al mateix temps, una llengua estrangera en una Escola Oficial d’Idiomes (EOI) pot sol·licitar la convalidació de matèries optatives en qualsevol d’aquests dos casos:

  • si estudia un nivell B2 o superior d’una llengua estrangera que ofereix el centre,
  • si estudia qualsevol nivell d’una llengua estrangera que no ofereix el centre

Aquesta convalidació equival a:
– 6 hores a 1r de batxillerat
– 4 hores a 2n de batxillerat

El procediment és:

  1. fer la preinscripció i matrícula a l’EOI (Consultar informació aquí)
  2. presentar al centre de batxillerat, abans del 31 d’octubre:
    • un certificat de l’EOI conforme l’alumne està matriculat i el nivell
    • la sol·licitud de convalidació

3. si la sol·licitud ha estat acceptada i l’alumne obté una valoració favorable de l’EOI a final de curs el seu centre li farà la convalidació definitiva.

ATENCIÓ 

La matèria convalidada no té qualificació ni computa en la nota mitjana del curs.

Si l’evolució final del curs a l’EOI és NO favorable, no es podrà recuperar ni convalidar l’assignatura.