Cursos d’altres idiomes

L’EOIBD ofereix també cursos, en modalitat anual o d’estiu, dels següents idiomes.

Cursos anuals

Cursos d’estiu