Representantants d’alumnes

El Consell Escolar de l’Escola és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. L’alumnat hi té quatre representants que elegeix periòdicament.

La principal funció d’aquest òrgan és la de fer de portaveu en les sessions de Consell Escolar dels suggeriments, preguntes i queixes que, des de l’alumnat, a iniciativa pròpia o mitjançant els delegats o delegades, els pugui fer arribar.

És per facilitar aquesta comunicació que l’òrgan de representació de l’alumnat del centre posa a la seva disposició aquesta adreça electrònica: repalumnes@eoibd.cat