Representants d’alumnes

El Consell Escolar de l’Escola és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. L’alumnat hi té quatre representants que elegeix periòdicament.

La principal funció d’aquests representants és la de fer de portaveu en les sessions de Consell Escolar dels suggeriments, preguntes i queixes que qualsevol alumne/a, a iniciativa pròpia o mitjançant els seus delegats o les seves delegades, els puguin fer arribar.

És per facilitar aquesta comunicació que els representants posen a disposició de l’alumnat del centre aquesta adreça electrònica: repalumnes@eoibd.cat