Serveis

Préstec

El servei de préstec de documents permet emportar-se conjuntament: 2 llibres, 2 DVD, 2 CD de música, 1 CD-ROM i 2 revistes.

Normativa

 • Cal pesentar el carnet d’usuari/ària de la Biblioteca-CRAL per fer-ne ús. Aquest carnet és personal i intransferible.
 • El termini de préstec varia segons el tipus de material:
  • Material audiovisual (DVD i CD): 1 setmana (prorrogables una vegada).
  • Documents en general (novel·la, llibres de gramàtica, còmics…): 2 setmanes (prorrogables dues vegades, excepte en el cas dels llibres de lectura obligatòria, que no es prorroguen).
  • Obres de referència (diccionaris, atles i alguns llibres de consulta freqüent), número vigent de les publicacions periòdiques i mètodes obligatoris durant l’any acadèmic vigent: excloses de préstec.
 • En el cas dels llibres considerats de referència (d’ús freqüent i marcats amb una etiqueta blava), només se’n podrà treure un del mateix idioma i amb la mateixa classificació.
 • Es podrà renovar el préstec dels documents, sempre que no hagin estat reservats per un altre usuari, durant els dos últims dies del seu termini de préstec al taulell de la biblioteca o a través del compte d’usuari/ària del catàleg en línia.
 • Cada usuari/ària podrà tenir dues reserves actives, que haurà de recollir durant els dos dies posteriors a l’avís (que rebrà per correu electrònic) de disponibilitat de document a la biblioteca. Cada document podrà ser reservat només per dues persones usuàries simultàniament, i caldrà fer-ho a través del catàleg en línia.
 • Els retards en la devolució de documents se sancionaran excloent l’usuari/ària del servei de préstec tants dies com dies de retard s’hagin acumulat per cada document.
 • En cas de deteriorament o pèrdua dels materials prestats, l’usuari/ària tindrà l’obligació d’adquirir un nou exemplar (exceptuant el cas de robatori si l’usuari presenta la denúncia corresponent). En cas de no devolució d’algun document es denegarà la renovació del carnet el curs següent.
 • S’haurà de respectar la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual dels documents en préstec.

WIFI

Per obtenir la contrasenya de la xarxa WIFI de l’Escola cal presentar el carnet d’usuari/ària al personal de la biblioteca.