Serveis

Consulta a sala

Lliure accés per a la consulta dels documents de la Biblioteca-CRAL a la sala. Un catàleg automatitzat permet fer la cerca específica de documents.

També es pot consultar el material audiovisual als ordinadors i reproductors de DVD. Per fer-ho caldrà que deixeu el carnet d’usuari al personal de la biblioteca.

Préstec

El servei de préstec de documents permet emportar-se conjuntament: 2 llibres, 2 DVD, 2 CD de música, 1 CD-ROM i 1 revista.

Atenent les circumstàncies excepcionals de crisi sanitària que estem vivint, i mentre no es torni a obrir l’escola, tots els préstecs que estaven actius abans del confinament es retornaran quan es normalitzi el servei, naturalment sense cap mena de penalització.

Normativa

 • Cal pesentar el carnet d’usuari de la Biblioteca-CRAL per fer-ne ús. Aquest és personal i intransferible.
 • El termini de préstec varia segons el tipus de material:
  • Material audiovisual (DVD i CD): 1 setmana (prorrogables una vegada).
  • Documents en general (novel·la, llibres de gramàtica, còmics…): 2 setmanes (prorrogables dues vegades, excepte en el cas dels llibres de lectura obligatòria, que no es prorroguen).
  • Obres de referència (diccionaris, atles i alguns llibres de consulta freqüent), número vigent de les publicacions periòdiques i mètodes obligatoris durant l’any acadèmic vigent: excloses de préstec.
 • En el cas dels llibres considerats de referència (d’ús freqüent i marcats amb una etiqueta blava), només se’n podrà treure un del mateix idioma i amb la mateixa classificació.
 • Es podrà renovar el préstec dels documents, sempre que no hagin estat reservats per un altre usuari, durant els tres últims dies del seu termini de préstec al taulell de la biblioteca o a través del compte d’usuari del catàleg en línia.
 • Es podran fer reserves de documents exclusivament a través del compte d’usuari del catàleg en línia. Cada usuari podrà tenir únicament una reserva activa, que haurà de ser recollida durant els dos dies posteriors a l’avís per e-mail de la disponibilitat del document a la biblioteca; si no és així, la reserva quedarà anul·lada. Cada document podrà ésser reservat només per dos usuaris simultàniament.
 • Els retards en la devolució de documents es sancionaran excloent l’usuari del servei de préstec tants dies com dies de retard s’hagin acumulat per cada document.
 • En cas de deteriorament o pèrdua dels materials prestats, l’usuari estarà obligat a adquirir un nou exemplar (exceptuant el cas de robatori si l’usuari presenta la denúncia corresponent). En cas de no devolució d’algun document es denegarà la renovació del carnet el curs següent.
 • S’haurà de respectar la normativa vigent en matèria de propietat intel•lectual dels documents en préstec.

Connexió a Internet

La Biblioteca-CRAL disposa de 14 punts de connexió a Internet per consultar els recursos de l’Escola o recursos didàctics externs. Per utilitzar-los caldrà deixar el carnet d’usuari al personal de la biblioteca.

WIFI

Per obtenir la contrasenya de la xarxa WIFI de l’Escola cal presentar el carnet d’usuari al personal de la biblioteca.

Canals de televisió internacionals

La Biblioteca-CRAL disposa de 2 monitors de TV amb antena parabòlica. Per utilitzar-los caldrà deixar el carnet d’usuari al personal de la biblioteca.