Serveis

Préstec

El servei de préstec de documents permet emportar-se conjuntament: 2 llibres, 2 DVD, 2 CD de música, 1 CD-ROM i 1 revista.

Normativa

 • Cal pesentar el carnet d’usuari de la Biblioteca-CRAL per fer-ne ús. Aquest és personal i intransferible.
 • El termini de préstec varia segons el tipus de material:
  • Material audiovisual (DVD i CD): 1 setmana (prorrogables una vegada).
  • Documents en general (novel·la, llibres de gramàtica, còmics…): 2 setmanes (prorrogables dues vegades, excepte en el cas dels llibres de lectura obligatòria, que no es prorroguen).
  • Obres de referència (diccionaris, atles i alguns llibres de consulta freqüent), número vigent de les publicacions periòdiques i mètodes obligatoris durant l’any acadèmic vigent: excloses de préstec.
 • En el cas dels llibres considerats de referència (d’ús freqüent i marcats amb una etiqueta blava), només se’n podrà treure un del mateix idioma i amb la mateixa classificació.
 • Es podrà renovar el préstec dels documents, sempre que no hagin estat reservats per un altre usuari, durant els tres últims dies del seu termini de préstec al taulell de la biblioteca o a través del compte d’usuari del catàleg en línia.
 • Els usuaris podran fer reserves enviant un correu electrònic a bibliotecaria@eoibd.cat, indicant-hi vostre número de carnet, el document en què esteu interessats i el dia en què vindreu a recollir-lo. Cada usuari podrà tenir dues reserves actives, que haurà de recollir durant els dos dies posteriors a l’avís (que rebrà per correu electrònic) de disponibilitat de document a la biblioteca. Cada document podrà ésser reservat només per dos usuaris simultàniament.
 • Els retards en la devolució de documents es sancionaran excloent l’usuari del servei de préstec tants dies com dies de retard s’hagin acumulat per cada document.
 • En cas de deteriorament o pèrdua dels materials prestats, l’usuari estarà obligat a adquirir un nou exemplar (exceptuant el cas de robatori si l’usuari presenta la denúncia corresponent). En cas de no devolució d’algun document es denegarà la renovació del carnet el curs següent.
 • S’haurà de respectar la normativa vigent en matèria de propietat intel•lectual dels documents en préstec.

WIFI

Per obtenir la contrasenya de la xarxa WIFI de l’Escola cal presentar el carnet d’usuari al personal de la biblioteca.