Cursos de preparació per a candidats lliures

Què són? | Durada | Preu | Matrícula | Edat mínimaPrograma | Avaluació i certificació
| Informació addicional

 

Què són?

Són cursos de 30 hores, organitzats pel Departament de Cursos Especials d’Educació Permanent i de Perfeccionament al marge dels programes oficials.  Aquests cursos tenen com a destinatàries aquelles persones que vulguin desenvolupar i aprendre estratègies per preparar l’examen de nivell intermedi o avançat de les EOI per a candidats lliures.

Durada

Primer quadrimestre: de novembre a gener/febrer
Segon quadrimestre: de març a maig/juny

Les classes tenen una durada de 3 hores, una vegada per setmana.

(tornar)

Preu

El preu de cada curs és de 158,80 € + 10,00 € de material.

Preus públics segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny

(tornar)

Matrícula

No hi ha preinscripció.

A partir del 25/10/19 us podreu matricular en línia (mitjançant targeta bancària) o inscriure a la llista d’espera clicant aquí

  • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació sol·licitada al formulari:

– DNI/NIE
– Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

(tornar)

Edat mínima

És imprescindible tenir mínim 16 anys per poder accedir a aquests cursos.

(tornar)

Programa

1r quadrimestre 2019/20

Anglès (B1)  – Anul·lat el grup de divendres
Anglès (B2)
Anglès (C1)

(tornar)

Avaluació

Hi haurà una avaluació contínua.

(tornar)

Informació addicional

  • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • No es retornarà l’import de la matrícula en cas de renúncia per part de l’alumne.
  • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.
  • L’Escola no es fa càrrec de la inscripció a la prova de certificació oficial ni en garanteix la plaça. Per a més informació, consulteu la pàgina web del Departament d’Educació.
    (tornar)

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.