Llengua de signes catalana

L’EOIBD ofereix cursos de llengua de signes catalana: