Taxes i preus públics

Preus oficials

MATRÍCULES
TAXES   PREUS PÚBLICS 
Ordre EDU/80/2020 Ordre EDU/155/2020
nivells: B1, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 nivells: A1, A2, C1, C2, C2.1, C2.2
Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1ª Matrícula* 318,90 € 159,45 € 305,00 € 152,50 €
2ª Matrícula* 414,60 € 207,30 € 396,50 € 198,25 €
3ª Matrícula* 574,05 € 287,05 € 549,00 € 274,50 €
Bonificacions o exempcions de taxes. Cliqueu aquí >> Bonificacions o exempcions de preus públics. Cliqueu aquí >>
  • Tot l’alumnat exempt gaudirà d’una bonificació del 100%
  • Tot l’alumnat que es matriculi a A1 o A2 de Català gaudirà d’una bonificació del 75% nomès al preu públic de la matrícula
  • La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions
  • *L’aportació complementària dels 30 € és obligatòria i està subjecte a bonificacions i/o exempcions dels preus públics –  Ordre EDU/114/2021 (ja inclosa en els imports de matrícula)

*Segons instruccions rebudes el 3 de juliol del 2020 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19, de manera excepcional, es prendran les següents mesures que afecten la matrícula de les persones que no hagin superat l’avaluació per promocionar de curs (no aptes i no presentats) durant l’any acadèmic 2019-2020, tant dels cursos anuals com dels quadrimestrals i flexibilitzats del segon quadrimestre:

  • No es computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis.
  • No es penalitzaran ni les taxes ni els preus públics per a la matrícula.