Taxes i preus públics

Preus oficials

TAXES cursos:

 B1, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2

PREUS PÚBLICS cursos:

A1, A2, C1, C2, C2.1, C2.

Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50% Bonificació 75%
1ª Matrícula 316,00 € 173,00 € 305,00€ 167,50 € 98,75 €
2ª Matrícula 401,80 € 215,90 € 387,50€ 208,75 € 119,38€
3ª Matrícula 544,80 € 287,40 € 525,00€ 277,50 € 153,75 €
Bonificacions o exempcions de taxes*. Cliqueu aquí >> Bonificacions o exempcions de preus públics. Cliqueu aquí >>
*Exempts: només paguen els 30 € d’aportació complementària

La quota complementària de 30 € és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Educació i està ja inclosa en les taxes i preus públics indicats en la taula anterior.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

*Segons instruccions rebudes el 3 de juliol del 2020 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per tal de paliar els efectes de la COVID-19, de manera excepcional, es prendran les següents mesures que afecten la matrícula de les persones que no hagin superat l’avaluació per promocionar de curs (no aptes i no presentats) durant l’any acadèmic 2019-2020, tant dels cursos anuals com dels quadrimestrals i flexibilitzats del segon quadrimestre:

  • No es computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis.
  • No es penalitzaran ni les taxes ni els preus públics per a la matrícula del curs 2020-2021.