De l’EOIBD a una altra EOI

Procediment

  1. Informar-se de les condicions d’admissió a l’EOI de destinació abans de sol·licitar el trasllat, ja que aquestes canvien segons l’escola.
  2. Presentació de la documentació:
    • personalment, al Departament d’Alumnat, presentant el formulari imprès.
    • en línia, emplenant el formulari (no disponible fins a l’obertura del centre)
  3. L’EOIBD la trametrà directament a l’escola de destinació.

Termini

L’EOIBD pot tramitar trasllats d’expedient cap a una altra EOI en qualsevol moment del curs.

En cas de trasllat de matrícula viva a una altra comunitat autònoma, l’alumne podrà sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 29 de novembre.