De l’EOIBD a una altra EOI

Hi han diversos tipus de trasllat amb característiques diferents:

1.- Trasllat de matrícula, quan hi ha una matrícula a la nostra escola durant l’any escolar en curs

Procediment:

   • Informar-se de les condicions d’admissió a l’EOI de destinació
   • Si sou admesos serà l’escola de destinació qui ens demani el trasllat.

ATENCIÓ:

   • Si marxeu a una EOI de Catalunya no haureu de tornar a pagar
   • Si marxeu a una altra Comunitat Autònoma, haureu de consultar amb l’escola de destinació:
    – Si us informen que heu de demanar vosaltres el trasllat caldrà que empleneu aquest formulari.
    – En el cas que hagueu de pagar un altre cop podreu sol·licitar la devolució de la taxa o preu públic sempre que sigui abans del 30 de novembre.

2.- Trasllats excepcionals per a antic alumnat al mes de juliol.
Cliqueu aquí per a més informació

3.-Trasllat de l’expedient, quan NO hi ha matrícula a la nostra escola durant l’any escolar en curs.

Procediment:

   • Informar-se abans en l’EOI de destinació si accepta aquest tipus de trasllat.
   • Fer la sol·licitud de trasllat a l’EOI Barcelona-Drassanes mitjançant aquest formulari.