Grups de conversa

Què són | Objectiu | Animadors/animadores | Inscripció | Horaris |Certificats

Què són?

Els grups de conversa són un servei complementari (presencial o en línia) i autofinançat de l’EOIBD que valorem de manera positiva, però que cap EOI no està obligada a oferir, i que no pot oferir per a tots els nivells i horaris de tots els idiomes. No són classes.

Quin objectiu tenen?

L’objectiu és oferir la possibilitat de fer pràctica oral de manera més informal que quan es treballa l’expressió oral dins d’un curs oficial.

Qui és la persona que condueix el grup?

La persona que condueix el grup no és necessàriament un professor o professora. És una persona amb un alt nivell de llengua i amb prou aptituds per animar el grup, proposar temes i conduir la conversa fent que tothom hi participi. S’ha de ser conscient que el grau de professionalitat requerit a un auxiliar de conversa no és equiparable al que es pot demanar a un professor.

Inscripció

Primer quadrimestre: A partir del 23/10/23 podreu fer la inscripció en línia clicant aquí
Segon quadrimestre: A partir del 07/02/24 podreu fer la inscripció en línia clicant aquí

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de la matrícula:

  • DNI, NIE o passaport
  • Rebut/s de la matrícula (en un sol arxiu), en el cas de l’alumnat oficial.

Preu i pagament

El preu de la inscripció per a cada grup de conversa (de 14 hores) és:

  • 35 € (alumnat oficial de l’EOI Barcelona Drassanes d’aquest any acadèmic)
  • 60 € (alumnat extern)

El preu de la inscripció per a cada grup de conversa (de 7 hores) és:

  • 18 € (alumnat oficial de l’EOI Barcelona Drassanes d’aquest any acadèmic)
  • 30 € (alumnat extern)

• En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
• Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
• Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
• L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un grup de conversa si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
• Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un grup de conversa.

Horaris

Alemany
Anglès
ÀrabEspanyol
Èuscar
Francès
GrecItalià
JaponèsRus

Anirem actualitzant aquesta informació.

L’assistència a un grup em dona dret a algun tipus de certificat?

No, no dóna dret a l’expedició de cap certificat.