Grups de conversa

Què són | Objectiu | Animadors/animadores | Inscripció | Horaris | AssistènciaCertificats

Què són?

Els grups de conversa són un servei complementari i autofinançat de l’EOIBD que valorem de manera positiva, però que cap EOI no està obligada a oferir, i que no pot oferir per a tots els nivells i horaris de tots els idiomes per problemes d’espai i de personal. No són classes.

Quin objectiu tenen?

L’objectiu és oferir la possibilitat de fer pràctica oral de manera més informal que quan es treballa l’expressió oral dins d’un curs oficial.

Qui és la persona que condueix el grup?

La persona que condueix el grup no és necessàriament un professor o professora. És una persona amb un alt nivell de llengua i amb prou aptituds per animar el grup, proposar temes i conduir la conversa fent que tothom hi participi. S’ha de ser conscient que el grau de professionalitat requerit a un auxiliar de conversa no és equiparable al que es pot demanar a un professor.

Inscripció

No hi ha preinscripció.

A partir del 20/12/19 podreu fer la inscripció en línia clicant aquí.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera. Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les sessions.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de la matrícula:

  • DNI, NIE o passaport
  • Rebut/s de la matrícula (en un sol arxiu), en el cas de l’alumnat oficial.

Preu i pagament

El preu de la inscripció per a cada grup de conversa (de 14 hores) és:

  • 35 € (alumnat oficial)
  • 60 € (alumnat extern)

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un grup si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un grup.

Horaris

Hi ha algun grup de conversa que em pugui interessar?

Consulta l’oferta concreta de tots els idiomes a la taula

Assistència

L’assistència a les sessions és obligatòria?

Si, l’assistència és obligatòria. Per tant, 5 faltes no justificades a les sessions comportarà la baixa del grup de conversa.

M’avisaran si un dia no hi ha sessió?

No ens hi podem comprometre per manca de recursos. Es demana a les persones que condueixen els grups (auxiliars de conversa) que tinguin una llista amb els correus electrònics i facin tot el possible per avisar si no poden venir.

L’assistència a un grup em dóna dret a algun tipus de certificat?

No, no dóna dret a l’expedició de cap certificat.