Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de govern en el qual estan representats tots el estaments de la comunitat educativa i en el qual es ratifiquen totes les decisions que afecten el funcionament del centre.

El consell escolar de l’EOIBD està format per:

Representants de l’equip directiu
Directora: Joana Alvarez Verger
Cap d’estudis: Montserrat Sàbat Mir o Eva Costa
Secretària: Manuela Rubio Aranda
Representants del professorat
Herminia Cifuentes
Maribel García Alarcón
Andrei Filip
Sandra Moura da Cruz
Representants de l'alumnat
Remei Fabregat Fernández
Sabrin Marouan L'mtiue
Rosa Maria García Arqué
Marta Legido Mateo
Representant del personal d’administració i serveis (PAS)
Eva Marina Hidalgo
Representant de l’Ajuntament
Teresa Pastó López