Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de govern en el qual estan representats tots el estaments de la comunitat educativa i en el qual es ratifiquen totes les decisions que afecten el funcionament del centre.

El consell escolar de l’EOIBD està format per:

Representants de l’equip directiu
Directora: Joana Álvarez
Caps d’estudis: Cristina Lozar i Montserrat Sàbat
Secretària: Manuela Rubio
Representants del professorat
Eñaut Arretxe
Josep M. Cabré
Frédérich Guicherd
Xavier Ortega
Representants de l'alumnat
Remei Fabregat
Marta Legido
Andrej Javornik
Marc Martínez
Representant del personal d’administració i serveis (PAS)
Eva Marina
Representant de l’Ajuntament
Mariona Buxadé