Cursos monogràfics

Mostra de temes tractats als cursos monogràfics

Què són? | Durada | Preu | Matrícula | Edat mínima | Programa | Test de nivell | Avaluació i certificació | Informació addicional

 

Què són?

Són cursos de 30 hores, organitzats pel Departament de Cursos Especials d’Educació Permanent i de Perfeccionament al marge dels programes oficials. Estan destinats a aprofundir en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc. d’aquests països), de llengua d’especialitat (negocis, medicina, didàctica…) o de treball d’actualització lingüística o específic per destreses. Aquests cursos tenen com a destinatàries aquelles persones que acreditin tenir un nivell igual o superior al cinquè curs de les EOI, tret dels de llengua d’especialitat que es podran adreçar a persones que acreditin tenir un nivell igual o superior al nivell intermedi de les EOI.

A l’estiu també s’ofereixen cursos monogràfics de nivell inicial adreçats a persones amb interès per una cultura i una llengua determinada que vulguin començar el seu aprenentatge i ampliar els seus coneixements.

Durada

Primer quadrimestre: d’octubre a gener/febrer.
Segon quadrimestre: de febrer a maig/juny.

Les classes durant l’any tenen una durada de 2, 2,5 o 3 hores, una vegada per setmana.
Les classes a l’estiu tenen una durada de 2 hores diàries, de dilluns a divendres i són 100% en línia.

 

(tornar)

Preu

Cursos presencials i semipresencials: 204,00 € + 15,00 € de recursos addicionals
Cursos en línia: 120,00 € + 15,00 € de recursos addicionals

(tornar)

Matrícula

Dates de matrícula

1r quadrimestre 2022-23A partir del 13 de setembre fins a l’inici del curs o fins que s’acabin les places
2n quadrimestre 2022-23A partir del 2 de novembre fins a l’inici del curs o fins que s’acabin les places

No hi ha preinscripció.

Us podreu matricular en línia (mitjançant targeta bancària) o inscriure a la llista d’espera clicant aquí.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de la matrícula, la documentació sol·licitada al formulari (DNI, acreditació del nivell de llengua i justificació de descompte, si escau).

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
La matrícula de les persones que hagin de fer una prova no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el nivell adequat, l’escola retornarà l’import de la matrícula i del material.

(tornar)

Edat mínima

És imprescindible tenir mínim 16 anys per poder accedir a un curs monogràfic.

(tornar)

Programa

1r quadrimestre 2022-23

IdiomaCursHorariDatesProfessoratInformació
AnglèsEnglish for the medical profession
Sessions asíncrones, excepte la primera i la darreraInici: 24/10/22, de 17.00 a 19.00 h
Acabament: 27/01/23, de 17.00 a 19.00 h
Rosa M. Canopdf
A brief history of the short storyDimarts, 15.00 - 17.30 h
18/10/22 - 31/01/23Sonia Sáezpdf
CatalàCurs de redacció C1-C2Divendres, 16.00 - 18.30 h
(semipresencial)

14/10/22 - 27/01/23Mireia Chavarriapdf

2n quadrimestre 2022-23

IdiomaCursHorariDatesProfessoratInformació
AnglèsImprove your speaking and listening skills through crime fiction
Curs anul·lat
Divendres, 15.30 - 18.00 h
(semipresencial)
24/02/23 - 19/05/23 Rosa M. Canopdf
Public speakingDimarts, 15.00 - 17.30 h
(semipresencial)
14/02/23 - 09/05/23Sonia Sáezpdf

(tornar)

Test de nivell

Els alumnes que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una prova de nivell. Un cop matriculats, us indicarem com fer-ho a través del correu electrònic.

(tornar)

Avaluació i certificació

• Avaluació formativa (feedback del professor, feedback entre alumnes, etc.)
• Avaluació acreditativa (assistència mínima i haver realitzat i superat les tasques d’avaluació proposades pel professorat)

En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència/participació del 80% per obtenir-lo.
Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
Alguns d’aquests cursos estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent.

(tornar)

Informació addicional

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
• No es retornarà l’import de la matrícula en cas de renúncia per part de l’alumne.
• Aquests cursos estan pendents d’autorització. En cas que no s’obtinués, el centre ho comunicaria a l’alumnat i li retornaria l’import pagat.
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.

(tornar)