Cursos d’estiu

Cursos d'estiu 2024

Què són? | Durada | Preu | Matrícula | Edat mínima Programa | Test de nivell | Avaluació i certificació  | Informació addicional

 

Què són? 

Són cursos no oficials de 30 o 60 hores, en sessions de matí i/o de tarda (segons l’idioma), organitzats pel Departament de Cursos Especials d’Educació Permanent i de Perfeccionament al marge dels programes oficials. No són equivalents als cursos regulars d’un mínim de 130 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic.

Trobareu la informació de l’idioma que us interessa clicant a la taula:

AlemanyAnglèsAnglès per a jovesÀrab
CatalàCoreàEspanyol per a estrangers Èuscar
Francès Grec ItaliàJaponès
Neerlandès (curs anul·lat)PortuguèsRus Xinès

(tornar)

Durada

Els cursos poden ser de 2 o 4 hores diàries (segons l’idioma), de dilluns a divendres, de l’1 al 19 de juliol.

Els cursos són 100% presencials.

 

 

(tornar)

Preu

Cursos de 60 hores: 295,00 € + 30,00 € de recursos addicionals
Cursos de 30 hores: 175,00 € + 15,00 € de recursos addicionals

(tornar)

Matrícula

A partir del 04/04/24 per internet clicant aquí.

  • La matrícula es realitza en línia i és directa; no hi ha sorteig per accedir als cursos i el pagament es fa al moment, amb targeta de crèdit/dèbit.
  • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia 26 de juny a les 23.59 h.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

  • DNI/NIE o passaport
  • acreditació del nivell de llengua (la matrícula de les persones que no puguin acreditar el seu nivell i hagin de fer una prova no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula).
  • documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’ha de pagar l’import corresponent als recursos addicionals.)

(tornar)

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any)

(tornar)

Programa

Els programes dels cursos d’estiu estan emmarcats en els nivells estàndard de l’EOIBD (A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1 i C2.1, equivalents als respectius nivells del Marc Europeu Comú de Referència), però s’adapten al màxim al perfil de cada grup, als interessos de l’alumnat i a les seves possibilitats. No sempre és possible oferir tots els nivells en cadascun dels idiomes en els cursos d’estiu.

(tornar)

Test de nivell

Tots l’alumnat, excepte principiants absoluts i persones que tinguin un certificat oficial, faran obligatòriament un test de nivell per accedir al nivell que els correspongui.

(tornar)

Avaluació i certificació

Per a l’avaluació, es tindran en compte els criteris següents:

– l’assistència a les classes
– la participació activa a les activitats plantejades
– el lliurament d’un mínim del 80% de les tasques

Els cursos d’estiu donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència (80%), però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència.
El certificat que s’hi obté tampoc no té el mateix valor, per tant no hi ha convalidació oficial ni permet el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular ni tampoc no en garanteix la plaça. Ara bé, l’alumnat que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores al juliol d’aquest any podrà accedir al mateix curs per completar el nivell.
Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
Els cursos estan pendents de ser reconeguts com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

(tornar)

Informació addicional

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
En cas de renunciar a la matrícula abans de començar el curs, si és per una causa justificada, es reemborsarà l’import de la matrícula un cop deduïdes les taxes administratives d’inscripció (55,00 €). Si no s’han pagat taxes administratives, es reemborsarà l’import pagat excepte el 15% de gestió administrativa. No es retornarà cap import un cop començat el curs.
Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
Els cursos estan pendents d’autorització. En cas que no s’obtingués, el centre ho comunicaria a l’alumnat i li retornaria l’import pagat.
En cas d’exempció, si una persona no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

Per a qualsevol consulta, dubte, problema o incidència, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Nota: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.