Cursos d’estiu


NOTA: degut a la situació extraordinària actual, les inscripcions per als cursos d’estiu de 2020 (que, en alguns casos, havien de començar l’1 d’abril), es podran fer més endavant. Tan bon punt tinguem nova informació, la publicarem en aquest web.

Què són? | Durada | Preu | Matrícula | Edat mínima 

Programa | Test de nivell | Altres activitats | Avaluació i certificació

 

Què són? 

Són cursos de 40 o 80 hores, en sessions de matí i/o de tarda (segons l’idioma), organitzats pel Departament de Cursos Especials d’Educació Permanent i de Perfeccionament al marge dels programes oficials. No són equivalents als cursos regulars d’un mínim de 130 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. Per aquest motiu, tot i que el programa general dels cursos d’estiu correspon al dels cursos regulars, en un curs d’estiu no s’assoleixen tots els continguts i els objectius del programa general.

Podeu consultar la pàgina d’informació del curs/idioma que us interessa clicant a la taula:

AlemanyAnglèsÀrabCatalàCoreà
DanèsEspanyolÈuscarFrancèsGrec
HebreuHindiItaliàJaponèsNeerlandès
PersaPolonèsPortuguèsRomanèsRus
SuecTurcTxecUrdúXinès
Curs de llengua de signes catalana
Cursos d'anglès i francès per a joves
Actualización en gramática y competencia comunicativa para profesores de ELE

(tornar)

Durada

Del 29/06/2020 al 24/07/2020, ambdós inclosos.

(tornar)

Preu

Cursos de 40 hores: 194,80 € (preu del material no inclòs).
Cursos de 80 hores: 338,80 € (preu del material no inclòs).

Preus públics segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny

(tornar)

Matrícula

La matrícula es realitza en línia i és directa; no hi ha sorteig per accedir als cursos i el pagament es fa al moment, amb targeta de crèdit/dèbit. Aquí podreu seleccionar el curs i/o idioma al qual us voleu matricular.

(tornar)

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any)

(tornar)

Programa

Els programes dels cursos d’estiu estan emmarcats en els nivells estàndard de l’EOIBD (1, 2, 3, 4, 5 i C1, equivalents als respectius nivells del Marc Europeu Comú de Referència), però s’adapten al màxim al perfil de cada grup, als interessos dels alumnes i a les seves possibilitats. No sempre és possible oferir tots els nivells en cadascun dels idiomes en els cursos d’estiu.

(tornar)

Test de nivell

Tots els alumnes, excepte els principiants absoluts i els alumnes que tinguin un certificat oficial d’aquest any acadèmic, faran obligatòriament un test de nivell per accedir al nivell que els correspongui.

(tornar)

Altres activitats

S’organitzaran, amb caràcter complementari, conferències i/o d’altres activitats culturals.

(tornar)

Avaluació i certificació

  • Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.
  • El certificat que s’hi obté tampoc no té el mateix valor, per tant no hi ha convalidació ni permet el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular ni tampoc no en garanteix la plaça. Ara bé, l’alumnat que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores al juliol anterior podrà accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d’un curs ordinari d’EOI, podrà accedir al nivell següent. Aquesta exempció de test de nivell no s’aplica als alumnes que hagin superat el nivell 5è +, ja que l’accés a C1 es regeix per una altra normativa.
  • Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

(tornar)