Expedició dels títols de nivell bàsic A2 i intermedi B1

Procediment

Els Certificats es podran sol·licitar:

El certificat sol·licitat estarà disponible en 10 dies hàbils.

El pot recollir al Departament d’Alumnat qualsevol persona que presenti el DNI, NIE o passaport, original o còpia, de la persona interessada.

Calendari

  • Cursos anuals, intensius de 2n quadrimestre i candidats lliures: es podran demanar a partir del mes d’octubre
  • Cursos intensiu de 1r quadrimestre: es podran demanar a partir del mes de març.