Expedició dels títols de nivell bàsic i intermedi B1

Procediment

Degut a la situació de pandemia per COVID-19, els Certificats només es podran sol·licitar a través d’aquest formulari i s’enviaran per correu postal a l’adreça facilitada.

Serà imprescindible adjuntar una fotocòpia del DNI/NIE/Passaport per a la sol·licitud

Calendari

  • Cursos anuals, intensius de 2n quadrimestre i candidats lliures: es podran demanar a partir del mes d’octubre
  • Cursos intensiu de 1r quadrimestre: es podran demanar a partir del mes de març.