Nivells bàsic i intermedi B1

Procediment

Els Certificats s’hauran de demanar:

  • presencialment al Departament d’Alumnat, en horari d’atenció al públic, o a través d’aquest formulari. Estaran disponibles a l’esmentat Departament 10 dies després de la seva sol·licitud.
  • en casos excepcionals, es pot fer una sol·licitud d’enviament per correu postal. En aquest cas, els terminis de lliurament es podrien allargar.

Serà imprescindible facilitar una fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.

Calendari

  • Cursos anuals, intensius de 2n quadrimestre i candidats lliures: es podran demanar a partir del mes d’octubre.
  • Cursos intensius de 1r quadrimestre: es podran demanar a partir del mes de març.