Nivells bàsic i intermedi B1

Procediment

Davant la situació de pandèmia per COVID-19 els Certificats només es podran demanar a través d’aquest formulari i es lliuraran per correu postal a l’adreça que faciliteu.

Serà imprescindible adjuntar  una fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.

Calendari

  • Cursos anuals, intensius de 2n quadrimestre i candidats lliures: es podran demanar a partir del mes d’octubre.
  • Cursos intensius de 1r quadrimestre: es podran demanar a partir del mes de març.