Clubs de sèries de TV

Els clubs de sèries de l’escola ens ofereixen l’oportunitat de continuar practicant una llengua que hem après o que estem aprenent.

Horaris i dates

Durant el primer quadrimestre 2023/24 no hi haurà cap club de sèries.

Inscripció

No hi ha preinscripció.

A partir del 26/09/23, us podreu matricular en línia clicant aquí.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera. Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les sessions.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la inscripció 

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de la matrícula:

  • DNI, NIE o passaport
  • Rebut/s de la matrícula (en un sol arxiu), en el cas de l’alumnat oficial

Preu i pagament 

El preu de la inscripció per a cada club és:

  • 45,00 € (alumnat oficial de l’EOIBD d’aquest any acadèmic)
  • 75,00 € (alumnat extern)

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un club si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un club.

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.