Absències del professorat

Darrera actualització: 07/10/2022 14:06:40

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Rus Olga Leontieva No hi ha classe
Italià Nuria Picola No hi ha classe