Absències del professorat

Darrera actualització: 16/01/2020 09:04:07

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Japonès Gloria Shiromizu No hi ha classe