Absències del professorat

Darrera actualització: 01/10/2020 18:52:52

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Xinès Wei Huang Esperant que el Consorci d'Educació de Barcelona enviï substitut/a
Italià Annunziata Morabito Esperant que el Consorci d'Educació de Barcelona enviï substitut/a
Italià Sandra Tena Esperant que el Consorci d'Educació de Barcelona enviï substitut/a