Absències del professorat

Darrera actualització: 21/03/2019 08:39:34

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Anglès Patricia Rodríguez No hi ha classe
Català Jordi Font Les classes es reprenen el 20 de març.