Absències del professorat

Darrera actualització: 16/11/2018 16:40:13

Durant aquest curs el Departament d'Ensenyament no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Àrab Ahmad Al-Kuwaifi No hi ha classe
Anglès Míriam Romañach No hi ha classe
Alemany Josep Maria Moreno Esperant que el Consorci d'Educació de Barcelona enviï substitut/a