Absències del professorat

Darrera actualització: 12/03/2020 14:34:31

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Francès Neus Teixidó No hi ha classe
Xinès Huang Wei No hi ha classe
Italià Sandra Tena No hi ha classe
Anglès María Rita García No hi ha classe
Neerlandès Anne Baude No hi ha classe
Anglès Nuria Ribera No hi ha classe
Grec Panagiota Chronopoulou No hi ha classe
Alemany Rosa López Esperant que el Consorci d'Educació de Barcelona enviï substitut/a
Anglès Josie Pont No hi ha classe