Absències del professorat

Darrera actualització: 29/05/2023 07:57:40

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 8è dia lectiu,

Departament Professor/a Observacions