Absències del professorat

Darrera actualització: 20/11/2019 17:16:57

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Portuguès Arcadi Marín No hi ha classe
Català Aina Huguet No hi ha classe a les 12 h. A les 18.30 h sí n'hi ha.
Àrab Ahmad Al-Kuwaifi No hi ha classe
Japonès Kano Kandabashi No hi ha classe