Absències del professorat

Darrera actualització: 21/03/2018 10:49:48

Durant aquest curs el Departament d'Ensenyament no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Xinès Yuan Gao No hi ha classe
Neerlandès Astrid Van Winden No hi ha classe
Alemany Lídia Vilaseca No hi ha classe
Anglès Alícia Valls No hi ha classe