Absències del professorat

Darrera actualització: 26/02/2021 09:02:03

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Francès Julia Schramm No hi ha classe
Àrab Mar Anaya No hi ha classe
Català Jordi Font No hi ha classe