Absències del professorat

Darrera actualització: 27/05/2024 10:59:00

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 8è dia lectiu,

Departament Professor/a Observacions