Absències del professorat

Darrera actualització: 18/10/2017 18:31:40

Durant aquest curs el Departament d'Ensenyament no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Anglès Mercè Vilarrubias No hi ha classe
Alemany Josep Borràs No hi ha classe
Francès Mercedes Vilaplana No hi ha classe