Absències del professorat

Darrera actualització: 20/02/2020 07:49:59

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Alemany Kathrin Rodríguez No hi ha classe
Català Hermínia Mas No hi ha classe
Espanyol Lídia Usó Esperant que el Consorci d'Educació de Barcelona enviï substitut/a