Absències del professorat

Darrera actualització: 31/05/2018 08:29:11

Durant aquest curs el Departament d'Ensenyament no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions