Absències del professorat

Darrera actualització: 01/12/2020 11:15:04

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Alemany Ángela Carretero Dimarts 1 la classe es farà en línia