Absències del professorat

Darrera actualització: 27/10/2021 21:00:00

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Alemany Kathrin Rodríguez Vogt No hi ha classe
Xinès Qian Du No hi ha classe
Xinès Yuan Gao No hi ha classe
Anglès Josep Antoni Jiménez García Esperant que el Consorci d'Educació de Barcelona enviï substitut/a
Italià Núria Picola Sancerni Esperant que el Consorci d'Educació de Barcelona enviï substitut/a