Absències del professorat

Darrera actualització: 03/02/2023 09:58:24

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 8è dia lectiu,

Departament Professor/a Observacions
Japonès Lourdes Porta No hi ha classe