Absències del professorat

Darrera actualització: 05/12/2023 21:00:00

Durant aquest curs el Departament d'Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 8è dia lectiu,

Departament Professor/a Observacions
Xinès Ruonan Wu No hi ha classe
Anglès Mercè Vilarrubias No hi ha classe
Japonès Alexandra Meseguer No hi ha classe